9. aprill 1997 kell 22:00

Paljundusmasina valik sõltub koopiahulgast

Paljundusmasina ostu alus on koopiate hulk, mida firmas teha kavatsetakse. Väiksemas büroos, kus kümme töötajat teevad päevas kolm-neli pakkumist, mõned arved ja saatelehed, ei tohiks koormuse arvestamine üle jõu käia. Teine võimalus koormuse määratlemiseks on jälgida, kui palju kulub koopiapaberit. Väikese võimsusega masin saab küll hakkama talle etteantava suure tööga, kuid hulga dokumentide paljundamine võtab sel juhul mõttetult palju aega. Ka nõuab ülemäära suurt koormust kandma pandud seade tihedamat hooldust, mistõttu koopiamasina ülalpidamine osutub tülikaks ja kulukaks vaevaks.

Samas pole firmal, kes paljundab päevas vaid kümmekond lehte, mõtet muretseda kontorisse suurt ja kallist masinat, mille ressurssi ei suudeta ära kasutada.

Tavapärastest võimalustest on keskmistel koopiamasinatel A3-formaadi kopeerimine ja suurendus-vähendus vahemikus 50--200%. Soojenemisaeg ulatub ligi kolme minutini. Mõnel paljundusmasinal, nagu Canon NP 6521 ja Olivetti 8021 puudub soojenemisaeg üldse. Üldiselt on sekunditega mõõdetav soojenemisaja pikkus keskmise tarbija jaoks üsna tähtsusetu näitaja, kuid kannatamatu kasutaja võib liiga pikk ooteaeg närvi ajada.

Nagu järgmisel leheküljel olevast tabelist näha, on kõigil selle klassi masinatel lisavõimalusena juurde pandav dokumendisöötja ehk fiider ja sorter. Mõne erandiga on masinatel ka kahepoolse kopeerimise võimalus, mis aitab paberit kokku hoida. Seejuures tasub teada, et osa masinaid lubab kahele poole kopeerida vaid kindlat formaati paberi puhul. Nii näiteks teeb mõni masin koopiaid küll A3--A5-formaadis paberile, kuid kahele poole kopeerib vaid A4-formaadi korral.

Tabelit vaadates võib tekkida küsimus, miks mõnel paljundusmasinal on antud kandja hind, teisel aga tõmmatud kriips. Koopiamasinad jagunevad nimelt ühe- ja kahekomponentseteks ning esimesed värvaine kandjat ei sisaldagi. Ühekomponentsel masinal on värvaine lisamine ja ka masina ehitus kahekomponentsest seadmest veidi lihtsam.

Nagu igasuguse suure ja keerulise kontoritehnika puhul, nii osutub ka vaadeldava klassi masinate juures esialgse hinnaga samaväärselt tähtsaks masina hilisem hooldus. Seetõttu tasub masina hinna ja funktsioonide kõrval huvi tunda pakutavate hooldustingimuste üle.

Hetkel kuum