13. aprill 1997 kell 22:00

Majandusaasta aruande koostamine

Nõuded majandusaasta aruande koosta-miseks on esitatud raamatupidamise seaduses § 22--24. Majandusaasta aruande koostamise ja kinnitamise käik:

1) raamatupidamise aastaaruande koostamine;

2) haldusaruande koostamine. Selles kirjeldatakse möödunud majandusaasta tähtsamaid sündmusi ja tulevase aasta plaane. Eraldi tuuakse välja jooksval majandusaastal tehtud arengu- ja uurimisväljaminekud ning ka järgmiseks aastaks selleks planeeritud kulud. Aruanne peab sisaldama juhatuse või haldusnõukogu liikmete ja tegevjuhi tasu, töötajate tasu üldsummat ja töötajate keskmist arvu aruandeaastal;

3) audiitorkontroll;

4) majandusaasta kasumijaotuse aruande koostamine;

5) majandusaasta aruande esitamine omanikule või tema volitatud esindajale kinnitamiseks.

Hetkel kuum