17. aprill 1997 kell 22:00

Põlva firma nõuab PEPilt 3,3 miljonit dollarit

Tallinna linnakohus otsustas kohustada Põhja-Eesti Panka (PEP) tasuma Põlva firmale A.O. Imbi 3,3 miljonit dollarit, kuid pank leiab, et ei vastuta selle VEB-Fondiga seotud nõude eest.

A.O. Imbi nõuab Ühispangaga ühinevalt PEPilt tagasi raha, mis 1992. aastal oli firma arvel NSV Liidu välismajanduspangas (VEB) Balti Ühispanga (UBB) kontol. PEPi väitel kadus riikliku VEB-Fondi loomisega blokeeritud vahendite omanikel nõudeõigus panga vastu.

Tallinna linnakohtu kohtunik Imbi Sidok märkis kohtuotsuses, et PEP on UBB õigusjärglane ja seega vastutav võlanõude eest. Kohtuniku hinnangul ei olnud võlanõuete üleminek VEB-Fondile seaduslik, kuna blokeeritud konto omanikult polnud nõusolekut küsitud.

Ühispank eitab panga vastutust PEPilt välja mõistetud 3,3 miljoni dollari osas. Ühispanga juhatus teatas, et VEB-Fond on riiklik fond, mille eest eraõiguslik institutsioon ei saa vastutada.

Ühispank märkis ka, et PEPi ei saa pidada UBB õigusjärglaseks, kuna panga likvideerimisel müüsid UBB aktsionärid oma aktsiad Eesti riigile.

VEB külmutas 1991. a sügisel ja 1992. a algul ligi 67 miljonit dollarit Eesti klientide raha. Põhiosa sellest oli UBB ja Põhja-Eesti Aktsiapanga (PEAP) kontodel.

1993. a 20. jaanuaril võttis riigikogu vastu otsuse moodustada Eesti Panga juures VEBi vastu suunatud nõudeid koondav riiklik VEB-Fond. Sama otsusega kuulusid UBB ja PEAP klientide nõuded VEBis külmutatud summade osas kompenseerimisele VEB-Fondi vabalt ringlevate sertifikaatidega.

VEB-Fond kuulutas teisipäeval välja VEBi vastu suunatud nõuete müügi eelläbirääkimistega pakkumise korras. Nõuete kogumaht oli märtsis 830,9 mln kr. BNS

Hetkel kuum