1. mai 1997 kell 22:00

5. mai 1992

Alates tänasest ilmub Äripäev kolm korda nädalas. See toob kaasa ka muutusi lehe sisus ja ülesehituses. Kui meie ajaleht alustas majandusalase nädalalehena, siis nüüd on see kannale astumas päevalehtedele. 16küljelisel Äripäeval on ju leheruumi käes pea samapalju kui Rahva Häälel. Kiireneb valmimistsükkel. Lehest leiab kõik viimaste päevade tähtsamad majandusuudised.

Justiitsminister Märt Rask kinnitas eile, et valitsus kiitis pankrotiseaduse eelnõu heaks ja see esitatakse ülemnõukogule.

Samas avaldas minister arvamust, et meie riigiettevõtted pole veel nii sügavasse pankrotti langenud, et sellest kujuneks erastamise üks variante. (See tähendab, et pankrotti läinud riigiettevõte ei pruugi kohe oksjonihaamri alla minna.) Riigile jääb alati õigus ettevõtteid pankrotist välja aidata.

Pankrotistumist peab kinnitama kohus oma määrusega ettevõtte maksujõuetuse kohta.

«Me ootame krooni veidi ebatavalisest küljest. Ebanormaalne on see, et Eestis toimib praegu nii rubla- kui valuutaturg ja need ei võistle omavahel.

Valuutaturul maksab ülikond 500 FIMi ja rohkem, mis teeb 15 000--50 000 rubla. Baltika ülikond maksab 2000--5000 rubla. Krooni tulles heidame kinda nendele margaülikondadele: vaatame, kes teeb odavama hinnaga parema ülikonna.

Kui kõikjal on hinnakirjad ühes vääringus, alles siis saab tekkida tõeline turg ja konkurents.»

(Baltika direktor Meelis Milder)

Hetkel kuum