5. mai 1997 kell 22:00

Itaalia

Itaalia viisa taotlemise tingimused on vara-semaga võrreldes muutunud, mistõttu on praegu just õige aeg neid tutvustada.

Viisat saab taotleda neljal eesmärgil: turismi-, äri- või õppereisiks ja eraviisiliseks külastuseks. Eesti kodanikele on viisa endiselt tasuta ja taotlus tuleb esitada saatkonda vähemalt seitse päeva enne kavandatud väljasõitu. Nõutakse järgnevaid dokumente:

-üks ankeet ja originaalfoto. Kui sõitja pole veel 18aastane, tuleb ankeedile lisada vanemate notariaalselt kinnitatud nõusolek;

-pass ja passi koopia;

-reisikindlustus;

-töökoha kinnituskiri, mis tõendab, et inimene töötab ja omab kindlat sissetulekut, et töökoht on teadlik töötaja puhkusest ja säilitab töökoha. Äriviisa korral peab kirjas olema põhjendatud reisimotiiv ja tagatud võimalike kulude kate;

-turismireisi puhul reisibüroo kaaskiri, mis kinnitab, et reisija on hotelli ja sõidupiletite eest tasunud;

-panga kiri, mis tõendab, et viisataotleja arvel on piisavalt raha enda ülalpidamiseks;

-lennu- või rongipiletite broneering. Enne viisa kättesaamist tuleb esitada originaalpiletid. Autoga reisimisel tuleb esitada registreerimistunnistuse ja rohelise kaardi koopia.

-tuttavate ja sugulaste külastamiselon vajalik Itaalia kodaniku poolt kohalikus politseijaoskonnas tehtud garantiikirja originaal, millega ta võtab enda kanda kõik viisataotleja kulud Itaalias;

-ärireisi puhul on nõutav Itaalia-poolse firma kutse, kus on nimetatud lisaks kutsutu andmetele ka sõidu eesmärk ja ajavahemik;

-koolitusreisi korral on vajalik koolipoolne kiri, mis tõendab, et viisataotleja on kooli või kursustele vastu võetud, samuti selgitus elamis- ja reisikulude katmise kohta;

-grupiviisa taotlemisel tuleb dokumendid esitada saatkonnale vähemalt kümne-päevase ooteajaga. Lisaks eespool mainitud tüüpilistele dokumentidele tuleb rühma nimekiri esitada kahes eksemplaris;

-vajadusel on saatkonnal õigus küsida lisadokumente.

Hetkel kuum