11. mai 1997 kell 22:00

Kuidas firma hüvitab isikliku auto kulutusi töösõitudel?

Kokkuleppel. Kahjuks seab seadus piirid ette, aga oleme püüdnud igasuguseid võimalusi leida. Hüvitame seda palgalisana.

Teine võimalus on töötaja isiklik auto firmale rentida. Oleme ka seda varianti kasutanud.

Tegelikult muudab see arvepidamise keerulisemaks, kui inimene väga palju ise sõidab.

Isikliku sõiduauto kasutamist ei saa korralikult hüvitada. Süsteem peaks olema paindlik. Ilmselt on seaduseandja kunagi mõelnud, et nii on lihtne midagi kuludesse kanda, aga tegelikult see segab -- piir on liiga madal.

Rendile võttes saab kulusid lihtsamalt korvata, aga samas tekib inimesega arvepidamine: iga õlitilk, mis autole läheb, peab olema firma kulu.

Meil kasutatakse isiklikke autosid ametisõitudeks tegelikult vähe, neid on vaid paar tükki. Suurem osa on firma autod, kuna see on raamatupidamise seisukohalt palju loogilisem.

Meil tuleb seda ette vaid mõnikord ja hüvitame ainult seaduses ettenähtud viiesaja krooni piires. Kõik, kes vajavad töö tegemiseks autot, nendel on ametiauto. Firma autode kasutamine on maksutehniliselt lihtsam. Teiseks on tänapäeval võimalik autosid väga lihtsalt kasutusrendile võtta.

Meil on lahendus väga lihtne: me ei hüvitagi neid kulutusi. Eks me üritame selle võrra lihtsalt kõrgemat palka maksta ja kaudselt kompenseerida. Lepime inimesega kokku, et kui ta kasutab oma autot, siis peab ta ise arvestama, kas ta tuleb selle palgaga, mis me talle maksame, välja või mitte.

Vastavalt ettenähtud korrale. Viissada krooni ei ole sugugi väike raha. Meil on selline äri, et pole vaja mööda maailma ringi kihutada. Kuna me tegutseme üle riigi, siis Tartu inimesed ajavad äri Tartus, Pärnu inimesed Pärnus ja Tallinna inimesed Tallinnas. Kogu töö toimub ikkagi kohapeal.

Kui asju planeerida -- tegelikult tuleb arvesse ka firma transport --, siis saab mõistliku juhtimise ja organiseerimisega ilusasti toime tulla.

Inimesed, kellel on vaja sõita, nendel on firma transport, aga see on hoopis teine küsimus.

Lõppude lõpuks on printsiip ju selline, et tööle tulek ja töölt minek ei kuulu üldse selle asja alla.

Isiklik ja firma asi on parem alati lahus hoida, muidu läheb asi segaseks ja piiri on raske tõmmata. Lõpuks ei suuda keegi isiklikel ja ametisõitudel vahet teha. Isiklik auto pole reeglina ka kuigi uus. Kui üks mootoridetail läheb, siis jumal teab, mis pärast seda juhtub.

Hetkel kuum