13. mai 1997 kell 22:00

Lühiuudised

Prantsuse kindlustuskompaniide Axa ja UAP aktsionärid kiitsid suure häälteenamusega heaks kahe firma liitumise, mille tulemusena tekib maailma suuruselt teine kindlustusfirma.

Uue grupi valdusfirma nimeks saab Axa-UAP ning kaubamärgiks Axa. Axale kuulub praegu 91,39% UAP aktsiatest. Axa-UAP käive on ca 340 miljardit franki, mis viib ta maailmas teisele kohale Jaapani Nippon Life'i järel. REUTER-ETA

Ukraina on nõustunud heaks kiitma rahvusvahelise valuutafondi (IMF) põhikirja kaheksanda paragrahvi, mille kohaselt kaotatakse valuutamaksete ja rahvusvaheliste valuutaülekannete piirangud.

Ukrainast sai IMFi liige 1992. a ja ta on 138. riik, mis kaheksanda paragrahviga liitus. AFP-ETA

Leedu Baltija laevatehas on esimene 14 Leedu strateegilisest ettevõttest, mille erastamine jõuab lõpule mais-juunis ja ilma avalikku enampakkumist korraldamata.

Valitsus kavatseb müüa 32 protsenti riigi osalusest Baltijas Leedu väärtpaberibörsil.

Baltija enamusaktsiad kuuluvad praegu Taani laevaehitusfirmale Odense. Taani firma ostis Baltija aktsiad väärtpaberibörsilt enam kui 15 miljoni liti eest aprilli alguses. ELTA-ETA

Uute kapitalinõuete kehtima hakkamine toob kaasa ulatuslikud muudatused Leedu kindlustuses. Seitse kindlustusseltsi on juba teatanud otsusest tegevus juuliks lõpetada. Kaheksa firmat otsib aktiivselt välispartnerit.

Selle aasta 1. juulist võivad elukindlustust müüa vaid spetsialiseerunud firmad ning järgmise aasta veebruarist hakkab kõikidele kindlustuskompaniidele kehtima minimaalse garantiikapitali nõue. BNS

Läti riikliku maksuameti peadirektor andis korralduse Riia tolli direktori Vigo Leitholdsi ajutiseks ametist kõrvaldamiseks. Otsus jõustub 13. mail.

13.--19. maini täidab Riia tolli tegevdirektori kohuseid Leitoldsi asetäitja Viktorija Kuznecova.

Läti peaminister Andris ?kele ütles esmaspäeva õhtul antud pressikonverentsil, et palus maksuameti peadirektoril Andrejs Sonciksil Leitholds ametist vabastada, sest uurimistulemused näitasid, et ta on korduvalt seadusest üle astunud. BNS

Hetkel kuum