14. mai 1997 kell 22:00

Kas liitumine pidurdab Eesti majanduse arengut?

Suureneb bürokraatia ja sotsiaalharta vastuvõtmine toob kaasa kulutuste lisandumise riigile. Suureks plussiks on aga see, et kinnitame ennast suurele jõukale turule, kus on meile täiesti avatud kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu liikumine. Lisame veel julgeolekugarantiid. Kindlasti peaksime Euroopa Liidu suunas liikudes vaatama, millised aspektid on meile atraktiivsed ja millised negatiivsed. Peame natukene siiski valima, mitte jaanalinnu kombel tervet paketti võtma. Kindlasti tuleb selgeks teha, mida me ootame ja kas annab neid tingimusi kohendada meile natukene sobivamaks.

Tean firmasid, kes Euroopa Liidus tegutsevad, ja ma saan aru, et nad saavad tegutseda küll. See majanduskeskkond, milles nad eksisteerivad, on täiesti normaalne. Eesti kuulumine Euroopa Liitu on normaalne ja loogiline jätk Eesti arengule. Küll aga võib see maksumaksjale maksma minna. Ei usu, et liitumine tooks majanduse arengule mingeid suuri tagasilööke. Arvan, et see kiirendab majanduse arengut. Midagi meil Euroopa Liidu poolt karta ei ole, sest Eesti majandus on väga avatud ja väga liberaalne ja on juba täna kätte saadav kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele.

Euroopa Liiduga ühine-mine on osale poliitikutele leivanumber, millele toetuda. Samal ajal pole tegelikult kindlalt teada, mida me sealt saame ja mida me sellega kaotame.

Julgeoleku osas saame kindlasti midagi juurde, kindlustunne mingil määral suureneb. Seda ei saa aga kunagi üle tähtsustada. Meie majanduslikku arengut see mingil määral pidurdab.

Meid pannakse raamidesse, mis on väljaarenenud riikidel välja kujunenud ja mis seal reglementeerivad majandust ja tootmist.

Meil võib selline raamide panemine mõjuda destruktiivselt.

Olen Euroopa Liiduga lii-tumise suhtes positiivselt meelestatud. Üks analoogiline asi oli kunagi Nõukogude Liit. Need liiduvabariigid, mis olid kehvemini arenenud, võitsid, arenenumad jälle kaotasid.

Ka Euroopa Liidus toimub sarnane tasandumine ja Eesti eesmärk ongi tasandada ennast Euroopa tasemega. Euroopa Liiduga liitudes on see meile palju kergem. Kui mikromajanduse poole pealt vaadata, siis kui on suurem turg, on ka parem ja lihtsam oma tooteid müüa. Kui Eesti kuulub Euroopa Liitu, siis need piirid on ähmasemad ja see loob palju täiendavaid müügivõimalusi.

Hetkel kuum