25. mai 1997 kell 22:00

Uus pensionisüsteem sai heakskiidu

Pensioni nn esimene sammas tähendab riiklikku kohustuslikku pensioni, mis koguneb töötajate palga jooksvast laekumusest ning garanteerib inimesele minimaalse baaspensioni. Kuigi pensioniraha jaotamine põhineb solidaarsusel, hakkavad sissemaksed kohustuslikku pensionikassasse sõltuma osaliselt ka töötaja sissetulekust.

Teine pensioni osa on kohustuslik kogumispension, mis põhineb kohustuslikul kindlustusel.

Kolmanda osa pensionist moodustavad vabatahtlikud sissemaksed kindlustusfondi, millele valitsus kavatseb teha soodustusi.

Rahandusminister Mart Opmann lausus, et põhimõtteliselt saab kohustusliku baaspensionisüsteemi käivitada 1. jaanuaril 1998 ja vabatahtliku pensionikindlustuse järgmise aasta jooksul.

Sotsiaalkindlustusreformi ettevalmistava töögrupi juht, peaministri nõunik Ardo Hansson ütles, et ühisnõupidamine leidis vajaduse vähendada nn poliitilisi pensionilisasid (nt riigikogu liikmetele, eriliste teenete eest jms) või maksta need riigikassast, mitte ühtsest pensionikassast.

Läbirääkimistel arutati ka sotsiaalmaksu seaduse eelnõu, mis näeb ette senise 33% ühtse riikliku sotsiaalmaksu säilitamist.

Hetkel kuum