15. juuni 1997 kell 22:00

Rahvusvaheline patenditaotlus võib olla vägagi soodus valik

Vaid ühe, rahvusvahelise patenditaotluse ehk nn PCT-taotluse esitamine riigi patendiametisse võimaldab Eesti taotlejal samaaegselt taotleda patenti kõigis 87 PCT liikmesriigis.

See võimaldab:

- lükata edasi kulutuste tegemist dokumentide vormistamisele, patendivoliniku honoraridele ning tõlgete ettevalmistamisele välisriikides, võites aega kuni 30 kuud nende toimingute tegemiseks;

- saada rahvusvaheline otsinguaruanne ning rahvusvaheline eelekspertiisi aruanne, mis võimaldab otsustada kaitsevõimaluste üle eri riikides;

- kokku hoida eri riikides tõlkekulutuste vähenemise, otsingutasude ning ilmaaegu esitatud taotluste arvel.

PCT-taotlus esitatakse riigi patendiametile inglise või saksa keeles, sest see edastatakse WIPO rahvusvahelisele büroole Genfis ning sellele tehakse tipptasemel otsing ja ekspertiis Euroopa patendiametis.

Eestil on rida soodustusi PCT-taotluse esitamisel võetavate lõivude ja tasude maksmisel.

Tavapärased lõivud ja tasud taotluse esitamisel on järgmised:

- nn edastamislõiv 1500 krooni;

- esitamistasu 762 ?veitsi franki;

- nn märkimistasu -- olenevalt riikide arvust, min 185, maks. 11 185 ?veitsi franki;

- otsingutasu (otingu eest Euroopa patendiametis) 2400 Saksa marka;

- enamasti lisandub hiljem veel ekspertiisitasu 3000 Saksa marka.

Praegu kehtivad aga järgmised soodustused:

- kui taotlejaks on Eesti kodanikust või residendist füüsiline isik, on kõik tasud vähendatud 75% võrra, st neli korda!;

- kui taotlejaks on Eestis tegutsev (asuv) juriidiline isik, siis on 75% võrra ehk neli korda vähendatud otsingutasu ja ekspertiisitasu.

Soodustused kehtivad vähemalt selle aasta lõpuni.

PCT-taotluse esitamine on küllaltki keeruline ning nõuab tähtaegadest ning muudest tingimustest täpset kinnipidamist. Seepärast on professionaali abi kasutamine hädavajalik.

Hetkel kuum