16. juuni 1997 kell 22:00

Millise sõidukiga on lubatud ohtlike ainete vedu?

Ohtlikku veost vedava veoühiku koosseisus võib olla ainult üks täis- või poolhaagis.

Paaksõiduki taga peab kogu paagi laiuses olema tugev kaitseraud taganttuleva löögi leevendamiseks (v.a sfäärilise tagaseinaga paagid ning pulbriliste ja granuleeritud tahkete ainete veoks määratud kaldpaagid). Kaitseraua ja paagi tagaseina (veost sisaldava pumba, ventiili) vahe peab olema vähemalt 100 millimeetrit.

Plahvatusohtlikke aineid on lubatud vedada kolme tüüpi veokites:

- 1. tüüp -- veok on kinnine või raskestisüttivast materjalist tendiga kaetud veokastiga sõiduk.

- 2. tüüp -- veok on diiselmootoriga sõiduk kinnise või tugeva, pragudeta veokastiga, mis on kaetud raskestisüttivast materjalist tendiga.

- 3. tüüp -- veok on diiselmootoriga, raskestisüttivast materjalist tugeva kinnise furgooniga. Furgooni uksed peavad olema ülekattega (pragudeta) ja lukustatavad. Veoseruumi vooderdusmaterjalina ei tohi kasutada sädemeid tekitavaid materjale.

Ohtliku veose vedu teostava sõiduki tehnoülevaatus peab toimuma ARK poolt selleks määratud tehnoülevaatuspunktis. Tehnoülevaatusele peab veduk tulema koos haagisega. Vedelkütuse paakveokid tuleb eelnevalt esitada paagi kasutamiskõlblikkuse kontrollimiseks Eesti tehnojärelevalve ametile, kes väljastab paagi kasutusloa. Kasutusloa tähtaeg on kuni üks aasta.

Tehnoülevaatuse läbinud sõiduki kohta (eraldi vedukile ja haagisele) väljastab ülevaatuspunkt ohtliku veose veole lubamise tunnistuse. Sellele on märgitud, millise ohuklassi aine(te) ja esemete veole sõiduk on lubatud.

Hetkel kuum