26. juuni 1997 kell 22:00

Kindlustusseltsid peavad kliente seaduse rikkumise hinnaga

Liikluskindlustuse seadus sätestab, et kindlustusjuhtumi, st avarii süülise põhjustamise järel lõpeb liikluskindlustusleping enne tähtaega. Linnase väitel osa kindlustusseltse kas ei täida seda sätet, täidavad valikuliselt või siis ei hoiata kliente sellise tingimuse eest.

«Tegemist on klientide hullutamisega, mis lõppkokkuvõttes kahjustab kliendi huve,» märkis Linnas. «Kui inimene on põhjustanud avarii ning jätkab teadlikult või ebateadlikult sõitmist senise kindlustuspoliisiga, võib teda uue avarii puhul oodata äärmiselt ebameeldiv üllatus.»

Liikluskindlustuse fondi peadirektori asetäitja Mati Pais märkis, et seadus näeb küll ette lepingu lõppemise, kuid ei täpsusta, kuidas ja millal see ikkagi toimub. «Mõnel juhul võib kahjukäsitlus koos kohtuskäimisega kesta isegi kuid,» nentis Pais. «Selles mõttes on see säte küll väga kunstlik.»

Eesti Varakindlustuse ASi juhatuse esimees River Tomera märkis, et liikluskindlustuse lepingut on tehniliselt raske katkestada, eriti väiksemate avariide puhul, kui süüdlane isiklikult kindlustusfirmasse ei tule.

«Sellepärast pole me lepingute lõpetamisse väga rangelt suhtunud,» ütles Tomera. «Kui avarii põhjustaja on käepärast, siis küll arvestame tema maksed ümber koefitsiendiga 1,2.»

Raivo Linnase väitel on selline lähenemine liiga suvaline. «Kaks-kolm paarituhandelist kahju võib ju kehtetute poliiside alusel propaganda mõttes välja maksta, aga mis saab siis, kui mõlki sõidetakse sadu tuhandeid maksev mersu,» lausus Linnas.

Mati Pais ütles, et liikluskindlustuse fondi arvates peaks valitsus vastu võtma seaduse rakendusdokumendi, mis lepingu lõpetamise asjaolud täpselt määratleks. Rahandusministeeriumi juriidilise osakonna juhataja Alar Urmi sõnul ei oleks seda siiski õige teha.

«Niisugust ebamäärast sõnastust ei ole seadusesse kirjutanud valitsus ega ministeerium,» toonitas Urm. «Olen seisukohal, et seadusandja äpardusi ei saa ametnikud parandada.»

Urm kinnitas, et sügisel jõuab riigikogusse terve pakett ettepanekuid liikluskindlustuse seaduse muutmiseks ning need puudutavad ka lepingute ennetähtaegset lõpetamist.

«Senikaua on vaja tagada, et kindlustusvõtjad oleksid kõnealusest sättest teadlikud ja nõuaksid ise sellest kinnipidamist,» ütles Urm.

Hetkel kuum