7. august 1997 kell 22:00

Kas selline tegevus on ohtlik?

Kui lähtuda eeldusest, et ettevõte läheb liiga hoogu ja unustab tootmise ära, siis see sisaldab endas juba ka vastust -- järelikult on paha. Aga sellesse, et ettevõtted vabu vahendeid hoiavad likviidsetes instrumentides, olgu nad siis intressi kandvad või aktsiad, saab suhtuda ainult positiivselt.

Kõrvaltvaatajana on väga raske öelda, on mõni firma nüüd üle pingutanud või mitte. Enda klientidest rääkides tunduvad kõik piisavalt arukad. Saavad aru, mis on ettevõtte põhitegevus ja mis on siis n-ö kõrvaltegevus.

Ettevõtte seisukohast ei ole tootmine ja börsil mängimine kaks alternatiivi. Pole ju niimoodi, et okay, ma nüüd täna võtan kõik raha börsilt välja ja viskan ta tootmisse, või vastupidi -- võtan raha tootmisest ära, ei tee neid investeeringuid sinna, vaid panen hoopis väärtpaberiturule. Kui asi nii on, siis on küll väga halvasti.

Tegelikult on kõik see kokku ettevõtte rahavoogude juhtimine. Kõike saab ühelt poolt planeerida ja teiselt poolt tekib alati mingeid, ütleme extraordinary laekumisi, väljaminekuid jne. Iga ettevõtte finantsjuhi üks põhiülesanne on neid rahavoogusid juhtida ja vabadelt vahenditelt saadavat tulu maksimeerida.

Kõigepealt peaks definee-rima, mis tähendab -- ohtlik. Niiviisi võib ohtlik olla ka hommikul voodist välja tulla.

Ettevõtluse eesmärk iseenesest on kasumi teenimine. See on alati seotud teatud riskidega ning nüüd sõltub juba analüüsist ja riski ulatusest, millised tagajärjed ettevõttele tema aktsiaportfelli moodustamisel võivad järgneda.

Kui proportsioonid -- tähendab, ettevõttest väljapoole investeeritud vahendite suurus ettevõttesse investeeritud vahenditega võrreldes -- on mõõdukad ja põhjendatud ning analüüs korralikult tehtud, siis ma pigem peaksin ülimalt vajalikuks, et selline börsil osalemine toimuks. Erandjuhul võib ju ka mõni ettevõte tegelda ainult investeeringutega väljapoole.

Olen sellise rahapaigutamise viisi poolt. Börsil mängimine on üks võimalikke ettevõtte tegevusalasid. Aga seda tuleks teha arukalt. Ka börsil peab iga investeeringu taga olema mingisugune äriidee. Kõigepealt, kas ettevõtja käsitleb ühte või teist investeeringut pikaajalise või lühiajalisena ja siit edasi: info korjamine ja töötlemine, mis ühe või teise väärtpaberiga võib seotud olla jne.

Hetkel kuum