28. august 1997 kell 22:00

NRG rõhub oma õigusele

Eile toimunud pressikonverentsil ütles NRG ühe esindajana Eestis töötav Gary Boline, et NRG Energy jälgib väga tähelepanelikult, kas Eesti valitsus austab enda antud lubadusi ja kiidab heaks koos ameeriklastega välja töötatud äriprojekti Narva elektrijaamade erastamiseks. «Olen üllatunud, et pärast kahte aastat lõpetatakse see protsess poliitiliselt õigema otsuse pärast,» lausus Boline.

Boline väitis, et elektrijaamade erastamisega viivitami-ne viib Eesti elektrijaamad veelgi kehvemasse seisu ja tema sõnul maksab selle kinni Eesti elektritarbija kõrgema elektrihinna näol.

Boline ütles, et Eesti valitsuse langetatavast otsusest ASi Eesti Elektrijaamad äriprojekti kohta teevad oma järelduse ka teised USA ja lääne investorid.

NRG Energy Eesti esinduse direktor Hillar Lauri kinnitas, et USA asevälisminister Stroke Talbott küsis NRG Energy'lt, kuidas läheb Eesti elektrijaamade erastamine, millele järgnes Talbotti kiri Eesti peaministrile Mart Siimannile. USA saatkonnast teatati eile, et nende teada pole lähiajal muid diplomaatilisi samme USA poolel kavas ette võtta.

NRG Energy'le juriidilistes küsimustes nõu andev vandeadvokaat Viktor Kaasik kinnitas, et praegu pole päevakorras nõuete esitamine Eesti riigi või majandusministeeriumi kohta, kuid kahtluse all on majandusministeeriumi asekantsleri Arvi Hamburgi tegevuse seaduslikkus.

«Meie klient soovib saada selgust, kas ühe nõukogu otsustus saab olla seaduslik, kui sinna kuulub isik, kes sinna seaduse järgi kuuluda ei või,» tegi Kaasik märkuse Hamburgi aadressil. RE Eesti Energia nõukogusse kuuluv Hamburg on seni eiranud avaliku teenistuse seadust, mille järgi ei või asekantslerid muudes ametites olla.

«Meie seisukoht on, et sellised otsused ei saa olla seaduslikud,» lausus Kaasik. Samas lisas ta, et kuni pole otsust NRG äriplaani vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta, ta oma hinnangut Hamburgi käitumisele avalikkuse ees ei anna.

Hillar Lauri lisas, et NRG Energy eesmärk ei ole minna kohtusse, vaid jätkata koostöös Eesti riigiga ASi Narva Elektrijaamad äri-plaani elluviimist.

ASi Narva Elektrijaamad äriplaanile on ette heidetud, et omanikud tahavad sealt kasumit liiga kiiresti välja võtta. Hillar Lauri kinnitas eile, et esimeseks dividendide saamise aastaks on äriplaanis tõepoolest ette nähtud aasta 2001 ja tema arvates on see tõenäoline daatum.

Samas ütles Lauri, et NRG taotles dividendide saamist juba varem, kuid see äriplaani ei läinud.

Lauri kinnitas eile ka, et kui kuulutatakse välja avalik konkurss Eesti Energia kahe suurima energiajaama erastamiseks, siis NRG Energy seal ei osale.

Hetkel kuum