15. september 1997 kell 22:00

Ideaalset hinda ja maksimaalset teenindust ei saa ühest kohast

Hinnapakkumused arvutiosade transpordiks 20jalase konteineriga Miamist Tallinnasse

In Time

Hind:- 2950 dollarit

Veoaeg:- 15--20 päeva

Maksetingimused:- maksmine enne kauba loovutamist, kliendilepingu korral 7 päeva

Märkused:- transport toimub kliendi laost Miamis kliendi laoni Tallinnas

CF & S Agentide AS

Hind:- 3400 dollarit

Etteteatamisaeg:- 1 päev

Veoaeg:- 4--5 nädalat

Maksetingimused:- sõltuvad kliendist ja kauba kogustest

Märkused:- transport uksest ukseni, soovi korral tasuta deklareerimisteenus, tasuta laadimise aeg Miamis 2 tundi, Tallinnas 4 tundi

Ekspertarvamus

ASi In Time pakkumus on arvestatud lähedaselt võimalikule miinimumile ja hetkel ilmselt üks odavamaid veovõimalusi, kui on vaja vedada ainult üks konteiner. Kui kogused oleksid suuremad ja regulaarsed, on laevandusagentidelt võimalik saada allahindlust 100--200 dollarit.

CF & S Agentide AS pakkumine on veidi kallis, arvestades, et reaalsel veol on CFS/CFS (In Time) ja DOOR/DOOR (CF & S) veotingimused samad, juhul kui ei pakuta deklareerimist USAs. Deklareerimist peab aga USAs niikuinii korraldama kauba saatja.

Pakkumustest on näha, et CF & S mainib ka kõiki detaile, mille peale tavaklient vedu alustades ei mõtle (deklareerimine, auto tasuta seisuaeg) ja mis hiljem võivad kliendile tuua üllatusi. See pole ka ime, teades, et CF & Sis töötavad endised Eesti mereagentuuri kogemustega töötajad. Samas ei ole kauba deklareerimine Eestis nii kallis teenus, et õigustada hinnavahet 400 dollarit.

Tasuta laadimise aega Tallinnas on korrektne märkida ja ärikultuuri tõstmiseks ka hea debiteerida (et klient ei kasutaks konteinerit ja autot oma laona). Eesti autofirmad reeglina ühe päeva jooksul toimuva auto kasutamise eest aga ületunnitasu ei arvesta.

In Time'i veoaeg 15--20 päeva on selgelt ülioptimistlik. Laevaliinide poolt graafikutes näidatud sõiduajad on Miamist Rotterdami, Hamburgi, Felixstowe'sse või Antverpeni (Eestiga ühendust omavad transiitsadamad) vahemikus 14--19 päeva. Kui siia lisada vähemalt üks päev kauba laadimiseks Miamis, üks päev vahelaadimiseks transiitsadamas, 4--7 päeva transiitsadamast Tallinna ja üks päev Tallinna kohaleveoks, tuleb optimistlikuim veoaeg 21 päeva. See on teoreetiliselt võimalik, kuid praktikas harva juhtuv (laevaliinide omavaheliste graafikute sobivus, konteinerite laadimine sadamates jne).

Pakun väga heaks veoajaks door-door teenusele 24--25 päeva ja varuga tegelikkuses toimuvale pidevale teenusele 28--30 päeva. See on ka aeg, mida CF & S kliendile pakub.

Kahe pakkumuse vahe on selles, et In Time pakub odavat teenust kliendile, kes on huvitatud peamiselt veohinnast ja kel ei teki probleeme, kui ta peab veo käigus tegelema pisisekeldustega või kui kaup jõuab kohale mõningase hilinemisega. CF & S on ette arvestanud kõik kliendi vajadused ja oma võimalused ning pakub kvaliteetset teenust kliendile, kes tahab pärast ekspedeerijale tellimuse andmist minna saabumispäeval oma lattu kaubale järele, ilma transpordifirmale ette helistamata ja on selle eest nõus maksma oluliselt turuhinnast rohkem.

Hetkel kuum