18. september 1997 kell 22:00

Börsiuudised

- Hüvitusfond. Hüvitusfond maksab 26. septembril I, IV ja V seeria obligatsioonidele intressi 10,08%. Intressi makstakse neile, kes on vastavalt EVK väärtpaberiregistrile obligatsioonide omanikud 24. septembri päevalõpu seisuga. Lähtudes Tallinna börsi reglemendist, kus tehingute väärtuspäevaks loetakse T+3, on reede 19. september viimane börsipäev, mil ostetud I, IV ja V seeria obligatsioonid jõuavad väärtpaberiarvele 24. septembriks.

- Külmhoone. Tallinna külmhoone juhatus peab läbirääkimisi ja on teinud omapoolsed pakkumised kontrollpaki ostmiseks kahes hulgifirmas. Lõplik selgus tehingute toimumise või mittetoimumise kohta saadakse enne 25. septembrit.

- Fakto. AS Fakto augustikuu konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 995 000 kr, millest AS Fakto andis 668 000 kr. Kaheksa kuu konsolideeritud puhaskasum on 2,6 mln kr, mis moodustab 81% plaaneeritud 3,2 mln kroonisest aastakasumist. Fakto grupi ettevõtted müüsid augustis 145 uut sõidukit, millest 108 olid Nissanid ja 37 FIAT-grupi autod.

- EVEA Pank. Eile, 17. septembril, esitatud taotluse alusel võttis EVEA Panga nõukogu vastu otsuse viia läbi aktsiate täiendav emissioon mahus 600 000 aktsiat 17. septembri EVEA Panga aktsia Tallinna börsi sulgemishinnaga, s.o 12,7 kr. Aktsiaemissioon on kinnine ja suunatud Eesti Vabariigis registreeritud ettevõttele ELK Lennuliinid. Emiteeritavad aktsiad moodustavad pärast emissiooni 9,84% panga aktsiakapitalist.

- Hoiupank. Hoiupanga Aktivajuhtimise ASi augusti puhaskasum oli 3,41 mln krooni. Käesoleva aasta kaheksa kuuga on Hoiupanga Aktivajuhtimine teeninud puhaskasumit 28,5 mln krooni.

Hetkel kuum