21. september 1997 kell 22:00

Kollektiivkaubamärk tähistab päritolu või kvaliteeti

Kollektiivkaubamärk on kaubamärgi eri-liik, mis sobib kasutamiseks päritolumärgina (näit Champagne vahuveinidel), kvaliteedimärgina, nn ökomärgina (der Grünepunkt) ning kaubanduskettide kaubamärgina (Interflora).

Iseloomulik on, et kollektiivkaubamärgi kasutamiseks õigustatud isikute ring on suhteliselt lai ning hõlpsasti muudetav.

Eesti kaubamärgiseaduse järgi omandab juriidiliste isikute ühendus ainuõiguse kasutada kaubamärki ühenduse ja ühenduse liikmete kaupade ja teenuste tähistamiseks ühenduse või kaubamärgi põhikirjas kindlaksmääratud tingimustel.

Säte, mis takistab füüsilistest isikutest ettevõtjatel moodustada ühendust ning seeläbi välistab kollektiivkaubamärgi kasutamise õiguse, on vastuolus põhiseadusega ning seepärast kohaldamisele ei kuulu.

Ühenduseks võib olla äriühing, samuti sel eesmärgil asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik.

Kaubamärgi põhikiri peaks sisaldama järgmisi andmeid:

- ühenduse nimi;

- ühenduse aadress;

- ühenduse eesmärk;

- nõuded ühenduse liikmetele;

- isikute kategooria, kes on õigustatud kasutama kollektiivkaubamärki;

- kollektiivkaubamärgi kasutamistingimused;

- ühenduse liikmete õigused ja kohustused kollektiivkaubamärgi õiguste rikkumise korral.

Riigi patendiamet nõuab, et põhikirjas oleks loetletud nimeliselt kollektiivkaubamärgi kasutamiseks õigustatud ühenduse liikmed.

Selline lähenemine piirab asjatult võimalusi kaubamärgi kasutajate ringi muuta, olles vastuolus kollektiivkaubamärgi olemusega. Samuti ei põhine selline nõudmine seadusel.

Igal isikul peab olema võimalus tutvuda kollektiivkaubaamärgi põhikirjaga, võimaldamaks taotleda kaubamärgi kasutamise õigust.

Hetkel kuum