22. september 1997 kell 22:00

Innovatsioonipank sai esimese võidu keskpanga üle

Keskpanga nõukogu otsus on haldusakt, mis peab põhiseaduse ja halduskohtumenetluse seadustiku järgi olema motiveeritud, nentis halduskohus. Eesti Panga 9. septembri otsusest aga ei nähtu, millised olid otsuse põhjused ja mis täpselt oli selle aluseks. Otsus, mis on motiveerimata, on seadusevastane. Eesti Panga väited, et Innovatsioonipank oli põhjustest teadlik, on oletuslik ja asjasse mittepuutuv, leidis halduskohus.

Tallinna halduskohus tõdes, et ebaõige on Eesti Panga väide, nagu nõukogu otsus ei peagi selgitama motiive, sest need on ära toodud istungi protokollis. Panganõukogu istungi protokoll pole haldusakt, mida saaks vaidlustada. Halduskohtu otsuses tehti Eesti Panga nõukogule ettepanek küsimus uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Innovatsioonipanga president Michail Dashkovsky ütles pärast kohtuotsust, et keskpank peab hüvitama kogu tema juhitud pangale tekitatud materiaalse kahju. Dashkovsky sõnul on pärast kohtuvaidluse lõppu ja juriidiliste probleemide selginemist tulemas mitu nõuet keskpanga vastu.

Innovatsioonipank kavatseb pärast kõigi kahjude kokkuarvamist esitada Eestis haginõude Eesti Panga vastu. Dashkovsky kinnitusel on samalaadsed kavatsused ka panga põhiaktsionäridel. Läinud sügisel esitas USAs Eesti Panga ja tema presidendi Vahur Krafti vastu 203 miljoni kroonise nõude Innovatsioonipanga aktsionär Eastern Credit Ltd, mille omanik on Innovatsioonipanga nõukogu esimees Alex Genin. Tema plaanib ka esitada USA föderaalkohtule taotluse liita uus, ilmselt üle miljardi krooni ulatuv nõue eelmise nõudega. Kui kohus seda taotlust ei rahulda, esitatakse USAs uus hagi uue nõudega.

Dashkovsky sõnul kavatseb nõude esitada ka Innovatsioonipanga suuraktsionär, ligi kolmandikku aktsiatest omav Eurocapital Group Ltd, tehes seda ilmselt Suurbritannias või samuti USAs (firma aktsionärid on Eesti Pangale esitatud aruande kohaselt kolm Suurbritannia kodanikku ja peadirektor Alex Genin). Seegi nõue küünib ilmselt sadadesse miljonitesse kroonidesse ulatuva summani, sest aluseks võetakse Innovatsioonipanga kavatsus minna USAs börsile. Näiteks Californias tegutsev firma Corporate Developers of America on Innovatsioonipanga aktsia hinnaks planeerinud 5--7 USA dollarit. Dashkovsky lisas samas, et võimalike nõuete suurus oleneb sellest, mil määral õnnestub Innovatsioonipanga aktsia väärtust tõestada.

Eesti Panka kohtus esindav vandeadvokaat Jaak Kirikal ütles, et tegevuslitsentsi tühistamine keskpanga nõukogu poolt on pretsedent ja et selle loomise huvides eelistaks ta kõik kolm kohtuastet läbi käia. Kirikal märkis, et selle, kas Tallinna halduskohtu otsuse peale apellatsioonkaebus esitatakse, otsustab Eesti Panga nõukogu.

Kirikal sõnas, et kui kohtuotsus jõusse jääb ja keskpanga nõukogu uue otsuse teeb, siis jääb kõigele vaatamata kehtima daatum 10. september, millest alates Innovatsioonipanga tegevuslitsents tühistati. Kirikal väitis endiselt, et Eesti Panga nõukogu otsus oli piisavalt põhjendatud. Ta märkis, et kui nõukogu teebki uue otsuse, siis midagi peale motiivide lisamise selles ei muutu.

Eesti Panga ja Innovatsioonipanga vahel tekkisid arusaamatused tänavu märtsis, mil pangainspektsioon kommertspanka kontrollis ja selle põhjal ettekirjutuse tegi. Innovatsioonipanka kohustati kontakteeruma oma olulist osalust omavate aktsionäridega -- firmadega Eurocapital Group ja Eastern Credit, samuti viimase tütarfirmaga AS Baltoil -- ning korraldama, et nad esitaksid Eesti Pangale olulise osaluse jaoks vajaliku taotluse.

Innovatsioonipank esitas ettekirjutuse kui haldusakti peale kaebuse Tallinna halduskohtule ning see tuleb arutusele homme. Nii Eesti Panga kui Innovatsioonipanga esindajad on kinnitanud, et kolmapäeval algaval kohtuprotsessil käiakse välja sisulised trumbid. Teisisõnu hakatakse vaidlema selle üle, millist informatsiooni on Eesti Pangal õigus ühe kommertspanga aktsionäridelt nõuda. Ilmselt tuleb kõneks ka Innovatsioonipanga suuraktsionäride taust ning nende läbipaistmatusega seotud süüdistused.

Hetkel kuum