29. september 1997 kell 22:00

Investeeringud kasvasid 19%

Ettevõtted investeerisid tänavu I poolaastal põhivarasse 4,3 mld krooni, mis oli kehtivates hindades 19% enam kui mullu samal ajal.

I poolaasta investeeringutest tehti II kvartalis statistikaameti andmeil 58% ehk 2,5 mld krooni. Kehtivates hindades investeeriti II kvartalis 40% rohkem kui esimeses.

Teises kvartalis elavnes hoonete ja rajatiste ehitamine, remont ja restaureerimine, millesse investeeriti 1,2 mld krooni. Seadmete, masinate, inventari ja transpordivahendite soetamiseks ning remontimiseks investeeriti 1,75 mld krooni.

Avaliku sektori ettevõtted investeerisid tänavu põhivarasse 1,2 mld krooni. Avaliku sektori investeeringute osatähtsus oli suurem postsides ja telekommunikatsioonides, veevarustuses, hariduses, tervishoiu ja sotsiaaltöö alal ning mäetööstuses.

Erasektori ettevõtted investeerisid 1,3 mld krooni.

Erasektori investeeringute osatähtsus oli suurem töötlevas tööstuses, ehituses, põllumajanduses ja jahinduses, kalanduses, hulgi- ja jaekaubanduses, hotellinduses, kinnisvara-, üüri- ja äriteeninduses, finantsvahenduses.

Ettevõtted finantseerisid II kvartalis investeeringute kogumahust 64 protsenti ehk 1,6 mld krooni omavahenditest, 18 protsenti riigi- ja omavalitsuste eelarvest, 10 protsenti pangalaenu abil ning kaks protsenti väliskapitali abil. BNS

Hetkel kuum