1. oktoober 1997 kell 22:00

Börsiuudised

- Äripäeva tööstusindeks. Alates kolmapäevast, 1. oktoobrist on Äripäeva tööstusindeksi koosseisu lisatud AS Harju Elekter. Tööstusindeksisse kuulub seega 15 Tallinna väärtpaberibörsil ja selle vabanimekirjas kaubeldavat tööstusettevõtte aktsiat.

- Norma. Alates 5. septembrist 1997 kaubeldakse Baader Securities Group-i vahendusel ASi Norma aktsiatega Müncheni börsi vabaturul. Kauplemine algas hinnaga 14,50 DEMi.

- Hüvitusfond. Hüvitusfondi bilansimaht oli augusti lõpus 1,61 miljardit krooni. Kuuga suurenes bilansimaht 42 mln krooni võrra, mis teeb bilansimahu kasvuks 2,6%. Hüvitusfondi augusti majandustegevuse tulem oli rekordiline -- 19,6 mln krooni. 1997. a esimese kaheksa kuu tulem kokku on 102 mln krooni. Fondi augusti kogutulud olid 25,7 mln krooni, millest intressitulud moodustasid 10,6 mln krooni ning tulu investeeringutelt 15 mln krooni. Sama perioodi kulud moodustasid 6 mln krooni.

- Tallinna Pank. Tallinna Pank otsustas ühineda Saulese pangaga pankadevahelise aktsiavahetuse teel. Ühinemislepingu kolmas osaline on Hollandi finantskorporatsioon FMO. Saulese panga kasum tänavu esimesel poolaastal oli 537 000 latti. Panga bilansimaht oli juulis 49,679 miljonit latti.

- Tallinna piimatööstus. Tallinna piimatööstuse juhatus otsustas taotleda ettevõtte noteerimist Tallina börsi põhinimekirjas. Börsile loodetakse jõuda veel sel aastal. Seni on firma suuremateks aktsionärideks ETFC Grupp ja Ühispank.

- Ventspils Nafta. Ventspils Nafta aktsia minimaalne müügihind erastamisemissiooni käigus on 1,94 latti. Pakkumine algab esmaspäeval, 6. oktoobril.

Hetkel kuum