5. oktoober 1997 kell 22:00

Kulude kokkuhoiu võimalused

Firma majandustegevuse tulukuse tõst-miseks tuleb müügikäibe suurendamise kõrval tõsiselt tegelda kulutuste vähendamisega. Strateegilised otsused kulude vähendamiseks hõlmavad nii uusi investeeringuid hoonetesse ja tehnoloogiasse (nt energiakulude vähendamiseks) kui ka deinvesteerimist: ebarentaabli tulemusüksuse mahamüümist või tegevuse lõpetamist. Ebastabiilse müügikäibe puhul on eriti oluline püsikulude osakaalu vähendamine. Allhanketöid ja teenuseid sisse ostes vähendame püsikulusid ja loobume maksmast jõude seisvate töötajate või tootmisvõimsuste eest. Kulude kokkuhoiuks vajalikud taktikalised otsused seostuvad sisseostupoliitikaga, konkurentsi loomisega tarnijate vahel. Organisatsioonisiseselt on vaja arendada kulude jälgimise ja kokkuhoiu stimuleerimise süsteemi ning vabaneda ebaefektiivsetest töökohtadest ja töötajatest.

Igapäevase operatiivjuhtimise tasandil annab kulude kokkuhoiu tootmissisendite kvaliteedi kontrollimine, seisakute ärahoidmine, töö intensiivsuse optimeerimine ja raiskamiste tõkestamine kõigis allüksustes.

Hetkel kuum