13. oktoober 1997 kell 22:00

Eksiarvamused EEA üldtingimustest

Osade Eesti transpordiga seotud firmade ja kindlustusandjate seas on levinud kaks ekslikku arvamust EEA üldtingimuste (EEAÜT) kohta.

- EEAÜT ei võimalda ekspedeerida autovedusid vastavalt CMR-konventsiooni tingimustele.

- Ekspedeerija vastutus EEAÜT järgi katab ainult ekspedeerija vastutuse vahendajana, mitte vedajana.

EEAÜT järgi on ekspedeerija oma kliendi ees vastutav kas vedaja või vahendajana.

Ekspedeerijal on kliendi ees vedaja vastutus, kui ta:

- annab välja oma konossemendi või muu saatedokumendi;

- turustab kaupade vedu oma tootena (grupeerimis/konsolideerimisteenus);

- teeb rahvusvahelist kaupade autovedu.

Esimesel kahel juhul on tegemist lepingulise vedaja vastutusega. See tähendab, et ekspedeerija võtab oma nimel transpordidokumenti välja andes endale kliendi ees juriidiliselt vedaja vastutuse, ilma et ise füüsilist vedu teostaks. Kui klient esitab lepingulise vedaja vastutusega tegutseva ekspedeerija vastu põhjendatud reklamatsiooni, rahuldab too kliendi nõude ning pöörab selle siis regressi korras kauba füüsilist vedu teinud vedaja vastu. Seega ei pea lepingulise vedaja vastutusega tegutseval ekspedeerijal olema vedaja vastutuse kindlustust. Kõik tema riskid katab EEAÜT kohaselt ekspedeerija vastutuse kindlustus.

Kui ekspedeerija teostab rahvusvahelise autoveo oma transpordivahendi(te)ga (veoautod ja veokid), on ta kliendi ees vastutav füüsilise vedajana ning tal peab olema vedaja vastutuse kindlustust vastavalt rahvusvahelise autokaubaveo konventsiooni nõuetele (CMR-kindlustus).

EEAÜT paragrahvides 15--22 on sätestatud ekspedeerija vastutus vedajana. Erilist tähelepanu tuleb pöörata paragrahvile 22, mis teeb EEAÜT universaalselt kasutatavaks ning võib oluliselt muuta paragrahvides 15--21 toodud vedajana tegutseva ekspedeerija vastutuse tingimusi ning põhimõtteid.

Sisuliselt tähendab 22 paragrahv, et kui on kokku lepitud kindla transpordiliigi kasutamises või kui kahju on võimalik lokaliseerida kindlale transpordiliigile, siis on vedaja vastutusega ekspedeerija rahvusvahelise veo puhul vastutav transpordiliigi kohta kehtivate transpordikonventsioonide nõuete järgi. Näiteks maanteetranspordi puhul on ekspedeerija vastutus määratud CMR-konventsiooniga, mereveo puhul Haagi-Visby reeglitega, õhuveo korral Varssavi konventsiooniga jne.

Järelikult on ekspedeerija vastutus määratud parag-rahvides 15--21 antud tingimustega vaid juhul, kui paragrahvi 22 tingimusi (selgesõnaline kokkulepe kindla transpordiliigi kasutamise kohta või võimalus kahju lokaliseerida kindlale transpordiliigile) pole võimalik täita.

Hetkel kuum