19. oktoober 1997 kell 22:00

Raamatupidamise ABC ärijuhile

Raamatupidamissüsteem annab ettevõt-jale täieliku ülevaate majandustegevusest. Raamatupidamiskorraldus põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel. Raamatupidamisaruannete eesmärk on anda infot ettevõtja finantsseisundi, perioodi tulemuste ja finantsseisundi muutumise kohta. Need kajastavad ka tegevjuhtkonna tegevuse tulemuslikkust ja iseloomustavad nende hallatavate varade suurust. Mõiste raamatupidamisaruanded hõlmab bilanssi, kasumiaruannet, lisasid jm selgitavat materjali, mida esitatakse kui üht raamatupidamisaruannete koostisosa. Ettevõtte sisevajadusi silmas pidades võib raamatupidamisaruandeid koostada viisil, mis kõige paremini rahuldab juhtimise vajadusi. Kui raamatupidamisaruandeid koostatakse ettevõttevälistele infokasutajatele, peavad nad vastama raamatupidamisseadustele ja rahvusvahelistele raamatupidamise standarditele.

Hetkel kuum