26. oktoober 1997 kell 22:00

Majandustudengid ? väikefirmade ressurss

Igas ettevõttes on tegevusi, kus saaks kasutada inimeste abi, kes ei tööta firmas. Enamasti on need olulised tegevused, kuid need ei ole seotud põhieesmärgiga. Selliste vajalike kõrvaltegevuste puhul on oluline, et need võtaksid firmajuhilt vähe aega ja ettevõttelt vähe raha.

Majandustudengite kasutamine on firmale üks odavamaid võimalusi lasta teha töid, mis ei ole esmatähtsad, kuid siiski olulised firma tegevusele: turu-uuringud, analüüsid, küsitlused, uurimuslikud tööd.

Majandustudengid on huvitatud töökogemustest. Ülikoolid püüavad sellele jõudumööda kaasa aidata. Kooli ajal on raha tihti teisejärguline, mis muudab tudengite kasutamise firma jaoks väga kasulikuks. Kui ülikoolid ei soovi aidata leida kontakte, siis tudengiorganisatsioonid (AIESEC jt) teevad seda kindlasti. Laiemad võimalused tudengite värbamiseks on Tartus, kus töötavad vähesed tudengid.

Ülikooli võib saata uurimistööde teemasid ning võimaldada tudengitel koostada uurimistööd oma firma põhjal. Esimese ja teise kursuse tudengitele on rahast olulisem huvitav teema ja info kättesaadavus.

Näiteks infosüsteemid väikeettevõttes, personalitöö väikeettevõttes, finantsanalüüs jms. Kui juht tunneb, et on mõnes vallas veidi ebakompetentsem, siis on see suurepärane võimalus hankida ka uusi teadmisi. Uurimistöö jääb ju ettevõttesse alles. Võib pakkuda ülikoolile välja oma firma kui võimaliku infoallika, mille põhjal teha uurimistöid ka teistel teemadel: juhtimine, turundus, finantsid, väikefirmade areng Eestis vms.

Ülikoolis saab reklaamida võimalust töötada firmas reaalsete probleemide kallal (case'idele põhinev meeskonnatöö): erinevate kursuste ja erialade tudengitest moodustatud meeskond võib isegi ühe päeva jooksul pakkuda välja hulgaliselt uusi ideid ? inimesed, kes ei ole selle alaga otseselt kokku puutunud, mõtlevad laiemalt ja suudavad utoopilistest ideedest kombineerida ka mõne praktilise lahenduse. Ettevalmistavat tööd saab lasta teha jällegi mõnel üliõpilasorganisatsioonil. Selliste ühe-kahepäevaste meeskonnatööde jaoks sobivad veidi laiemad teemad; sideehituse või lihatööstuse areng, töötajate motiveerimine, organisatsiooni kultuur, info liikumine vms.

Ülikooli kaudu on võimalik üliõpilasi kaasata turu-uuringute, küsitluste või tarbija-intervjuude läbiviimisele. Oluline aja ja raha kokkuhoid võimaldab saada siiski tähtsat infot.

Tudengeid võib värvata praktikale või väikese palga eest ajutisele tööle. Soovijaid on enamasti palju, kuid tudengitepoolne ettevõtlikkus on esimestel kursustel tavaliselt väike. Iga firmajuht peaks esitama endale küsimuse: kas eelarvamused, et majandustudeng ei oska midagi ega saa millegagi hakkama, põhinevad vananenud ettekujutusel majandustudengitest või viimase aja kogemustel.

Hetkel kuum