26. oktoober 1997 kell 22:00

Vastuta nimega

Juhatus on ühenduslüli firma omani-ke ja tegevjuhtkonna vahel. Juhatuse põhieesmärk on tagada omanikele kasum. Firma efektiivsuse kindlustamiseks peab ta püstitama eesmärgid ja looma strateegia nende elluviimiseks, looma headele tippjuhtidele tingimused ning andma tegevjuhtidele täpselt mõõdetavad vastused. Läänes on osutunud edukaks eeskätt need juhatused, mille liikmed omavad märkimisväärset osa firma aktsiatest. Kui juhatus pole otseselt huvitatud tulemustest ning tema tööd pole võimalik hinnata, tuleks juhatuse töökorraldust otsustavalt muuta.

Eesti firmade edu üks põhjusi on juhatuse- ja omanikurolli põimumine. Kuna läänes on see edu toonud, tasuks nii jätkata meilgi. Tippjuht vastutab siis oma maine ja varaga. Firmajuhtide komistuskivi -- armuda oma ärisse -- saab ületada omanikutunde aussetõstmisega. Võimutasakaalu säilitamiseks saab kasutada nõukogu kui juhatuse efektiivsust kontrollivat komiteed.

Efektiivsete ja ebaefektiivsete firmade juhatuste peamised erinevused Ameerikas 1990ndatel aastatel

- juhatuse liikmed valitakse ettenäidatavate tulemuste alusel

- juhatus tegeleb strateegiaga

- juhatuse liikmete edusamme hinnatakse igal aastal

- juhatuse liikmed seotakse märkimisväärse osa firma aktsiatega

- igal aastal valitakse kogu juhatus uuesti ja vajadusel tehakse julgeid «vangerdusi»

- keelustatakse juhatuse liikmete osalemine

tütar- ja sidusfirmades

- juhatuse liikmed valitakse isikliku sümpaatia alusel

- juhatus ei pühendu strateegiale

- juhatuse hindamisel ollakse ebamäärane

- suurendatakse juhatuse eemaldumist omanikuvastutusest ja hüvitatakse sõltumata firma tulemustest

- juhatuse püsimajäämine on iseenesestmõistetav

- juhatuse liige istub mitmes juhatuses

Hetkel kuum