16. november 1997 kell 22:00

Eraettevõtjaks registreerimisest

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegevust alustades pole vaja ennast maksuameti kohalikus talituses registreerida sellepärast, et saada luba tegevuse alustamiseks. Tegutseda võib ka maksuametis registreerimata ja keegi ainult selle eest teid karistada ei saa. Maksuametis on vaja registreerida sellepärast, et maksuamet peab ettevõtjate üle arvet pidama.

- Kui registreerida maksuametis ennast füüsilisest isikust ettevõtjana, on õigus oma ettevõtluse tuludest maha arvestada ettevõtluse kulud ja maksta makse tulude jäägilt. Ilma registreerimata tuleb makse maksta kogu ettevõtlusest teenitud sissetulekust ja kulusid sellest maha arvestada ei saa.

- Maksuametist saab füüsilisest isikust ettevõtja registreerimistunnistuse, millel on oma number.

Selle tunnistusega tuleb ennast registreerida ka sotsiaalkindlustuse ameti süsteemis (Tallinnas kohalik büroo, mujal kohalikud pensioniametid) ja kohalikus haigekassas. Ettevõtja ei maksa oma tuludelt ainult tulumaksu, vaid ka sotsiaal- ja ravikindlustuse maksu.

- Ettevõtja ei pea arvestama ainult maksuseadustega. Mõnel alal tegutsemiseks on vaja riigi kehtestatud korras taotleda tegevuslitsentsi. See tähendab, et nendel aladel tegutsemise alustamiseks on vaja täita mingid tingimused.

- Ka kohalikud omavalitsused esitavad oma haldusterritooriumil ettevõtjatele tingimusi ja mõnel alal tegutsemiseks on vaja taotleda tegevusluba omavalitsuse kehtestatud korras (tuntuim näide on kauplemisluba).

Riiklik tegevuslitsents ja kohaliku omavalitsuse tegevusluba ei asenda teineteist, maksuametis registreerimine ei asenda aga neist kumbagi.

Maksuameti töötajad peaksid olema suutelised andma ammendavaid ja tõeseid vastuseid vähemalt elementaarsetele ettevõtlust puudutavatele küsimustele. Kahjuks on maksuametnikud mõnikord andnud ettevõtjatele lausa valeinformatsiooni, näiteks seda, et peale tulumaksu ei pea nad muid makse maksma või siis, et peale maksuameti registreerimistunnistuse polegi neil mingit muud luba vaja.

Kuna advokaadid on reeglina spetsialiseerunud teatud aladele, ei pruugi nad alati tunda ettevõtluse reguleerimise kõiki aspekte.

Kui on vaja ettevõtlusalast konsultatsiooni, tuleks valida keegi, kes tegeleb nimelt ettevõtluse nõustamisega.

Hetkel kuum