24. november 1997 kell 22:00

Kehtib uus mootorsõidukite registreerimise kord

Alates 1. novembrist kehtib uus mootor-sõidukite ja haagiste riikliku registreerimise eeskiri. Eeskiri kehtestab autode, busside, mootorrataste, motorollerite ja nendega veetavate haagiste riikliku registreerimise korra.

Sõiduki registreerimisel tuleb esitada järgmised dokumendid.

Uue sõiduki registreerimisel:

- välisriigist soetatud sõiduki korral:

-tolliluba või tollideklaratsioon (deklaratsiooni valguskoopia, mille toll on kinnitanud);

-müüja vormistatud ostu-müügileping sõiduki kohta.

- sõidukite jaemüügi litsentsiga tegevusloaga ettevõtjalt ostetud sõiduki korral:

-tõendarve sõiduki registreerimiseks.

- Eestis toodetud sõiduki korral:

-tõendarve sõiduki registreerimiseks;

-valmistajatehase sertifikaat;

-tüübikinnituse tunnistus.

- üksikkorras oma tarbeks valmistatud sõiduki korral:

-ekspertiisiakt;

-ARK otsus registreerimiseks;

-dokumendid põhiliste agregaatide ja materjalide soetamise kohta;

-tüübikinnituse tunnistus.

Kasutatud sõiduki registreerimisel:

- välisriigist soetatud sõiduki korral:

-tolliluba või tollideklaratsioon (tollideklaratsiooni valguskoopia, mille toll on kinnitanud);

-sõiduki registreerimise tunnistus;

-sõiduki soetamise tunnistus.

- sõidukite jaemüügi litsentsiga tegevusloaga ettevõtjalt ostetud Eestis registreerimata sõiduki korral:

-tõendarve registreerimiseks;

-tollideklaratsioon (tollideklaratsiooni valguskoopia, mille toll on kinnitanud);

-sõiduki registreerimitunnistus;

-sõiduki soetamise algdokument.

Eraldi dokumentide loetelu on ka kaitsejõududest ostetud sõiduki ja kohtumääruse alusel või rahandusministeeriumi poolt kehtestatud korras soetatud omanikuta sõiduki, samuti arhivaarse väärtusega või muidu taastatud sõiduki registreerimisel.

Riikliku autoregistrikeskuse büroos tuleb sõiduki registris oleku ajal vormistada järgmised muudatused:

- muudatused sõiduki andmetes,

muudatused sõiduki omaniku (valdaja) andmetes;

- muudatused sõiduki omaniku (valdaja) vahetumisel;

- muudatused sõiduki kasutaja osas;

- muudatused registreerimismärgi vahetuse, kaotuse või varguse korral;

- muudatused registreerimistunnistuse vahetuse või uue registreerimistunnistuse väljastamise korral.

- muudatused registreerimistunnistuse, selle A- või B-osa kadumisest, vargusest või määrdumisest tingitud uue tunnistuse väljastamise korral.

- Venemaa on taastanud ülekaaluliste veoste lubade hinnad peaaegu samale tasemele, kus need olid enne 1. septembri hinnatõusu.

Praegused hinnad on võrreldes septembri- eelse ajaga 100--200 Saksa marka kallimad. Kui enne septembrit maksis 45tonnise koorma luba Moskvasse sõiduks ca 650 Saksa marka, siis nüüd maksab see ca 750 marka.

Vahepealsete ülekaaluliste voeste lubade ülikõrge hinna vastu astus teravalt välja Soome. Venemaa ja Soome ministrite kohtumisel võimaldati Soome vedajatele uute hindade rakendamisel ajapikendust, mida nüüd on laiendatud ka teiste riikide autovedajatele. ÄP

- Kuni 1. jaanuarini 1998 on taimede ja taimsete saaduste sisse- ja väljavedu lubatud Eesti Posti postikontrollpunktide, Tallinna reisi- ja kaubasadama, Muuga, Pärnu, Roomassaare, Veere, Heltermaa, Lehtma, Rohuküla, Dirhami, Kunda ja Loksa sadama, Tallinna, Taru, Pärnu, Kuressaare ja Kärdla lennujaama, Narva, Orava või Kliima ja Valga raudteejaama, Ikla, Koidula, Narva ja Valga maantee piiripunkti kaudu.

Hetkel kuum