1. detsember 1997 kell 22:00

Autojuht ei tohi kõrvalistele isikutele jagada infot kauba kohta

Ebameeldivuste ärahoidmiseks kauba üleandmisel peab transpordi korraldaja enne koorma teelesaatmist andma autojuhile täpsed juhised. Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioon soovitab autojuhtidele meelde tuletada järgmist:

- ühelgi kõrvalisel isikul ei tohi olla võimalust uurida autojuhi käes olevaid dokumente. Üles peab kirjutama kõigi isikute nimed ja ametid, kellel oli juurdepääs dokumentidele (politsei ja tollitöötajad);

- kõrvaliste isikutega ei tohi arutada veo üksikasju (kauba nimetus ja hind, sihtkoht, saatjafirma jne);

- öömajale tohib jääda ainult vastavatesse parklatesse. Haagis tuleb ööseks panna tihedalt teiste autorongide kõrvale ja hoonete seinte äärde, et raskendada auto tühjakslaadimist tendi purukslõikamise abil;

- kui on saatelehe ja juhisega kinnitatud sihtkoht, peab suunduma ainult sinna ja mitte kuhugi mujale (selleks tuleb varakult leida kaardilt aadress);

- üles peab kirjutama inimese nime, kellega juht kauba saabumisest teatades telefoni teel rääkis. Samuti märkida üles iga vestluse täpne kellaaeg;

- ei tohi vestelda isikutega, kes nimetavad ennast kauba saajaks, kuid ei ole esitanud passi ja volikirja kauba vastuvõtmiseks. Mingil juhul ei tohi enne näidata oma dokumente. Ähvardamise korral võtta ühendust kauba saajaga ja politseiga.

Hetkel kuum