4. detsember 1997 kell 22:00

AB Elukindlustuse emissioon pikenes

AB Elukindlustuse aktsia hind on emissiooni käigus endiselt 54 krooni.

Seoses aktsiate esialgse mittetäieliku märkimisega taotles Hansa Investments emissiooni korraldajana inspektsioonilt luba märkimisperioodi pikendamiseks.

Hansa Investmentsi analüütik Laire Puhmaste ütles, et emissiooni ülemärkimise korral omavad aktsiatele õigust novembris toimunud esmaemissioonis osalejad. Ülejäänud aktsiad jaotatakse proportsionaalselt pikendatud emissiooni käigus märkijate vahel.

Aktsiate mittetäielikul märkimisel on emitendil õigus emissioon tühistada.

AB Elukindlustuse aktsiate esimese märkimise vähese aktiivsuse kompenseeris AB Kindlustuse Grupp, märkides olulise osa aktsiatest.

Investorid märkisid 17.--28. novembrini toimunud AB Elukindlustuse emissiooni käigus 184 000 AB Elukindlustuse uut aktsiat ehk 73,6% emissiooni mahust. Emissiooni kogumaht on 250 000 aktsiat.

AB Elukindlustuse üheksa kuu puhaskasum oli 7,6 mln kr ja aktsiakapital 21 mln kr. AB Elukindlustus on turuosa suuruselt teine-kolmas Eesti elukindlustusselts. BNS

Hetkel kuum