4. detsember 1997 kell 22:00

Liikluskindlustus muutus Lätis kohustuslikuks

Kohustuslik liikluskindlustus hakkas Lätis kehtima käesoleva aasta sügisel. Vaatamata seaduse jõustumisele oli Läti autoomanikel siiani võimalik kasutada oma sõidukeid ka kohustuslikku kindlustust sõlmimata. Politseil oli õigus autojuhti trahvida alles siis, kui sõiduki omanik põhjustas liiklusõnnetuse. Koos Läti uue siseministri Ziedonis Zeversi võimule- tulekuga muutus liikluskindlustus lõplikult oktoobrikuus kohustuslikuks.

Ilma kohustusliku liikluskindlustuspoliisita autojuhid enam Lätis liigelda ei tohi. Poliisi puudumisel on politseil õigus autojuhte trahvida kuni 1000 Eesti krooni ulatuses. Juhul kui kindlustuspoliisita autojuht peaks põhjustama liiklusõnnetuse, tuleb tal tasuda liiklusbüroole kuni 2400 krooni suurune trahvisumma ning autojuht peab sõlmima kohustusliku liikluskindlustuse lepingu.

Poliis on kohustuslik ka eestlastele

Välismaistele, seal hulgas ka Eesti autojuhtidele kehtib sama seadus. Rahvusvahelist liikluskindlustuspoliisi ehk rohelist kaarti omavad autojuhid peavad Läti piiri ületamisel ostma piiriületuspoliisi, mis on Läti kohustuslikust liikluskindlustuspoliisist poole odavam. Rohelist kaarti mitteomavad juhid peavad Lätisse sõites maksma piiriületuspoliisi eest täies mahus.

Läti kohustuslik liikluskindlustus rohelise kaardi süsteemi veel ei kuulu, kuid ka see võib pärast vastavate normide täitmist võimalikuks osutuda. Viimane tähendab Lätile kaheaastast üleminekuaega, vähemalt kahe rohelise kaardi liikmesmaa soovitust ning ühe miljoni dollari ehk ligi 13,8 miljoni krooni suuruse garantiisumma tasumist mõnda rahvusvaheliselt tunnustatud Lääne-Euroopa panka.

Mida teha avarii korral?

Kui auto peaks sattuma liiklusõnnetusse, peab autojuht sellest kohe teatama piiriületuspoliisi väljastanud kindlustusseltsile ja Läti liikluspolitseile.

Kindlustusselts peab kolme päeva jooksul pärast avalduse esitamist saatma õnnetuspaigaga tutvuma oma eksperdi ning võtma ühendust liiklusbürooga.

Juhul kui ekspert õnnetuspaigale ei ilmu, võib kannatanu valida oma eksperdi. Sellisel juhul kaotab kindlustusselts õiguse kahelda kannatanu tõestusmaterjalides.

Samuti peab liikluspolitsei igast juhtumist kohe teatama liiklusbüroole. Viimane on omakorda vastutav kahju väljamaksmise eest.

Hetkel kuum