7. detsember 1997 kell 22:00

Tallinn revideerib oma fonde

Tallinna abilinnapea Ants Leemetsa sõnul tahab linnavalitsus veel sel aastal välja selgitada, millised fondid ja sihtasutused tegutsevad linnaosade juures, kajastada nende raha linnaeelarves või fondid likvideerida.

Leemetsa sõnul pole oluline, kas fond tegutseb linnaosa juures või kuulub otse linnavalitsusele. Kui tema omanik on linn, peavad tulud ja kulud olema kajastatud linnaeelarves.

1997. a linnaeelarves on andmed 14 fondi kohta, mis kulutasid eelmisel aastal kokku 110 miljonit krooni. Samas aga mitme fondi ja sihtasutuse kohta linnavalitsusel andmed puuduvad. Näiteks pole eelarveraamatu järgi olemas selliseid sihtasutusi nagu Tallinna korrakaitsefond, Ida-Tallinna arengufond, Mustamäe korrakaitsefond, Mustamäe linnaosa sotsiaalfond (pole tegevust alustanud) ja Nõmme linnaosa valitsuse arengufond.

Linnavalitsuse rahandusametisse esitab enamik linnaosade fonde lühikesi, sageli üheleheküljelisi tulude-kulude aruandeid kord aastas. «Ega rohkem nendega pistmist ole, need fondid on tihti tingliku nimetusega,» märkis rahandusameti juhataja Heino Tonsiver. Vaid jäätmehooldefond, keskkonnafond ja omandireformi reservfond esitavad aruandeid iga kuu.

Mustamäe korrakaitsefondi näiteks laekub raha Kadaka autoturu rentnikult ja Kadaka turu omanikult. Vastutasuks maksab korrakaitsefond töötasu turvameestele, kes samadel turgudel korda peavad.

Pirita linnaosa vanem Monika Salu tegi oma sõnul ise selle aasta alguses ettepaneku lõpetada tema eelkäijate asutatud Tallinna Pirita linnaosa arengufondi tegevus.

Salu sõnul fond aktiivselt ei tegutsenud, raha kandis sinna linnaosa ja kulutati seda põhiliselt töötasudeks fondi esimehele ja tema referendina tööle vormistatud tütrele. «Suurusjärgud olid sellised, et 5000 krooni läks mingi ürituse toetamiseks ja mitu korda suurem osa töötasuks,» märkis Salu. 1996. aastal anti fondi kaudu välja ka linnaosa ajalehte ja maksti kinni lumetõrje kulusid.

Uuel aastal likvideeritakse Tallinna liiklusfond, mille rahaline seis on juba praegu peaaegu null. Transpordiameti juhataja asetäitja Raik Saart selgitas, et fondi raha tuli ettevõtetelt tasuliste kaevandamislubade ja muude teenuste eest, mis nüüd laekuvad otse linnaeelarvesse. 1996. a osteti liiklusfondi arvel transpordiametile 75 000 krooni eest Ford Sierra, kommunaalametile 25 000 krooni eest mobiiltelefon ja toetati 2000 krooni eest rahvakunstiansamblit Sõleke.

Uusim linnavalitsuse osalusega sihtasutus Vanalinna Teatrimaja asutati 4. novembril. Sihtasutuse eesmärk on mitmefunktsionaalse teatrimaja ehitamine vanalinna. Põhiliseks rentnikuks saab Vanalinna Stuudio, esinemisvõimaluse leiaksid sealt teatritrupid mujalt Eestist ja välismaalt. Ehituse maksumus on sihtasutuse juhataja Voldemar Prometi sõnul 20 mln krooni ja uksed tahetakse avada septembris 1999.

Linna panus teatriprojekti on kinnistu Sauna tänavas, Ühispank toetab esialgu miljoniga. Kultuuriministeerium eraldab 500 000 krooni ja tahab lisada veel 7 miljonit.

Hetkel kuum