18. detsember 1997 kell 22:00

Economist idabloki riikide arengust

Ajakirja analüütikute kasvuprognoos jääb alla Eesti valitsuse ootustele, kes arvestavad järgmisel aastal rohkem kui 5% SKT juurdekasvuga.

Lätile prognoosib The Economist majanduskasvuks 5,0% ja Leedule 4,0%.

Hoolimata majanduskasvu aeglustumisest on Eesti ka järgmisel aastal kiiremini areneva majandusega riike Kesk- ja Ida-Euroopas.

Eestist kiiremini kasvab SKT Ungaris ja Poolas, ülejäänud riigid jäävad kasvunäitajatelt Eestile alla.

Otseinvesteeringute maht Eestis kasvab järgmisel aastal rekordilise 225 mln dollarini, võrrelduna tänavuse 150 mln dollariga.

Hinnatõus Eestis on ka järgmisel aastal Baltimaade kiireim, prognoosib The Economist, ennustades Eestile 9,6% inflatsiooni. Lätis tõusevad hinnad 8,5% ja Leedus 8,1%.

Eesti suurem edu Euroopa Liidu liikmeks pürgimisel pingestab Balti riikide omavahelisi suhteid ka järgmisel aastal, kuid pikemas perspektiivis stimuleerib Eesti edu Leedut ja Lätit oma majandust kiiremini reformima.

Eesti peamiseks probleemiks peab The Economist suhteid Venemaaga. Läti on hädas poliitilise ebastabiilsusega, sest väikesed parteid ei suuda lahendada erimeelsusi kauemaks kui paariks kuuks. BNS

Hetkel kuum