21. detsember 1997 kell 22:00

Käitugem täpselt!

Kliendi ootuste rahuldamise nimel tuleb organisatsioonidel järjest sagedamini muutuda. Organisatsioonide kohanemisvõimet näitab tiimiliikmete suutlikkus muutunud oludes uuel viisil tegutseda. Järjest olulisem on uuele tegutsemisviisile ülemineku kiirus. Samas ei maksa unustada, et olemuslik muudatus algab alati juhist.

Muudatustes peab juht oskama eeskätt tasakaalustada kahte külge. Jõulisus on tarvilik aja survega toimetulekuks, muudatuste pöördumatuse kindlustamiseks ja konservatiivse vastupanu ületamiseks. Juhi inimlikkus ehk kaasaelamine, julgustus ja innustamine tagavad töötajate usu kindlamasse homsesse. Juhi suutlikkus oma jõulisust ja inimlikku külge tasakaalustada sõltub kogemusest. Varasem pettumus võib põhjustada ülemäärast jõulisust, õnnestunud muudatus innustab säilitama inimlikkust. Juht peab täpselt eristama, milliste teemade puhul tuleb säilitada jõulisus ja millistes inimlikkus. Läbinisti üks või teine käitumisviis ei tööta.

eksimused -- annavad kogemuse, nendest tuleb õppida

- usub endasse ja teistesse

- tähtsustab julgelt kliendi ootustele vastamist

- tegutsemine -- jõuline kliendi ootuste esindamisel ja inimlik iga töötaja nõrkuste mõistmisel

tulemus -- ilma suuremate inimkaotusteta

eksimused -- tekitavad piinlikkust ja neid tuleb vältida

- usub ainult endasse

- tähtsustab --

- näidata enda õigsust

tegutsemine -- jõuline oma tahte läbisurumisel ja karistav teisitiarvamiste suhtes

tulemus -- inimkaotustega

Hetkel kuum