5. jaanuar 1998 kell 22:00

Ookean kaebas välispankade nõude riigikohtusse

Ookeani pankrotihaldureid esindavad avdokaadid esitasid eile riigikohtule kassatsioonkaebuse, et tunnistada kehtetuks Tallinna ringkonnakohtu otsus välispankade võlausaldajaks tunnistamise kohta. RASi Ookean ja välispankade vahel sõlmitud lepingute kehtetuks tunnistamise vaidluses ei ole Tallinna ringkonnakohus õigesti kohaldanud tehingu tegemise ajal kehtinud õigust, väidavad Ookeani pankrotihaldurite esindajad kassatsioonkaebuses.

Advokaadibüroo Concordia vandeadvokaadi abi Peeter Kutmani sõnul on Tallinna ringkonnakohus käsitlenud RASi Ookean kui tavalist juriidilist isikut ja pole arvestanud neid piiranguid, mis siis riigiaktsiaseltsidele kehtisid. «Praegusel juhul ei kuulunud Ookeani kompetentsi oma varaga teiste isikute kohustuste tagamine,» selgitas Kutman. Kutman lisas, et ringkonnakohus on rikkunud ka protsessiõigust.

Meie seisukoht on, et välispankadele antud pandi- ja garantiilepingud on tühistatavad, väitis Ookeani pankrotihaldur Arno Mägi. Mägi kinnitusel on pankrotihaldurid oma tegevuse kooskõlastanud pankrotitoimkonnaga.

Tallinna ringkonnakohus tühistas detsembri alguses Tallinna linnakohtu otsuse, mis tunnistas Ookeani ja välispankade vahel sõlmitud lepingud tühiseks, seega jäid kohtu otsuse järgi lepingud jõusse.

Soome Postipankki, Osuuspankkien Keskusosakepankki (OKO) ja Saksa Ost-West Handelsbanki nõue Ookeani vastu põhineb 1993. aastal sõlmitud lepingutel, millega Ookean võttis kohustuse tasuda 14 miljonit USA dollarit ühisettevõtte Esva võlast pankadele. Samas pantis Ookean pankadele viis Moonsund-tüüpi laeva.

Kui kohtuvaidluse tulemusel jäävad vaidlusalused lepingud jõusse, on välispankadel õigus saada Ookeani pankrotipesast 160,7 miljonit krooni.

Hetkel kuum