8. jaanuar 1998 kell 22:00

Kohus keelas Starmanil kaablivõrgu rajamise

Linnakohtu kohtunik Imbi Sidok rahuldas 15. detsembri 1997 määrusega ASi Levicom tütarfirma Tallinna Kaabeltelevisiooni ASi (TCATV) taotluse keelata Rootsi riikliku kontserni Telia tütarfirma Starmani võrguehitus, kuni TCATV on esitanud hagi Starmani tegevuse vastu. Hagi esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 1998.

Imbi Sidok ütles eile, et kuna tema määrus kuulus viivitamatult täitmisele, siis on Starmanil võrgu ehitamine keelatud hoolimata sellest, et erikaebus on alles ringkonnakohtu menetluses. Kohtunik avaldas veendumust, et ringkonnakohus langetab otsuse hiljemalt ülejärgmisel nädalal.

Sidok rõhutas, et Starmani erikaebuse menetlemisest sõltumata peab TCATV esitama hagi tulevaks neljapäevaks. Hagi tagamise määruse edasise kehtivuse otsustab Sidoki sõnul juba kohtunik, kes hakkab TCATV hagi menetlema.

Eelolevat kohtuasja põhjendades viitas TCATV juhatuse esimees Peep Põldsamm 19. märtsil 1993 Tallinna linnavalitsuse ja Levicomi gruppi kuuluva ASi Eesti Telag vahel sõlmitud lepingule, mille kohaselt kõik Tallinnas rajatavad kaablivõrgud tuleb Telagiga kooskõlastada. Tänaseks ei ole seda teinud ükski Tallinna paljudest võrguoperaatoritest peale TCATV, märkis Põldsamm. Just Starmani kohtusse kaebamine on tema sõnul tingitud sellest, et keegi teine praegu Tallinnas aktiivselt võrke ei ehita.

Põldsamm ütles, et TCATV kavatseb taotleda kohtult kogu Starmani tegevuse ebaseaduslikuks tunnistamist ja nõuda hüvitust sellega TCATV-le põhjustatud ärikahjude eest. «Ilma Starmani ebaseadusliku tegevuseta ulatuks meie võrk tänaseks 100 000 korterini,» teatas Põldsamm, kinnitades, et TCATV nõue küünib miljonitesse kroonidesse.

Hagiavaldus on Põldsammi sõnul alles ettevalmistamisel, kuid jõuab kindlasti tähtajaks linnakohtusse. «Tegemist on ülimalt keerulise hagiga, sest immateriaalse kahju väljanõudmisega on mitteangloameerika õigusruumis üldse suuri raskusi,» nentis Põldsamm.

Starman Kaabeltelevisiooni ASi juhatuse esimees Peeter Kern kinnitas, et Starman on peatanud võrgu väljaehitamise, kuid jätkab uute klientide ühendamist olemasolevasse võrku. «Me ei taha kohut ärritada, kuigi peame linnakohtu määrust ebaõigeks,» selgitas Kern. «Erikaebuses osutasime sellele, et määruses ei selgu üldse otsuse motiivid.»

Kern rõhutas, et kui TCATV kaebab Starmani kohtusse, esitab Starman vastuhagi linnavalitsuse ja Eesti Telagi lepingu suhtes. «Meie juristid leiavad, et 1. jaanuaril 1994 jõustunud konkurentsiseadus tühistas tolle lepingu,» lausus Kern. «Lepingut saab vaidlustada ka sel põhjusel, et see sõlmiti ASiga Eesti Telag, ehkki lepingu aluseks olnud konkursi võitis tegelikult üks teine firma.»

Starman väidab, et Eesti Telag tekkis segastel asjaoludel ega ole seetõttu kunagise Eesti-Hollandi ühisettevõtte Telag õigusjärglane.

Hetkel kuum