10. veebruar 1998 kell 22:00

BetoPlus hindab betooni kvaliteeti

Betoneerimise juhtimiseks loodud arvutiprogrammi BetoPlus abil saab betooni kivinemiskeskkonna muutuvates tingimustes planeerida ja jälgida betoonkonstruktsioonide tugevusomaduste käitumist igal ajahetkel.

BetoPlus töötleb konstruktsiooni paigaldatud andurite poolt mõõdetud ja salvestatud andmeid ning joonistab nende põhjal välja vastavad diagrammid.

Programm kontrollib ja analüüsib ehituse käigus konstruktsioonide soojus- ja kivinemisprotsesse, temperatuuri ning betooni küpsusastet. BetoPlusi kasutades saab juba enne tööde algust kaaluda erinevaid töövariante ja leida nii ajaliselt kui ka majanduslikult optimaalne tehnoogiline variant.

Kivinemisprotsessi kontrollsüsteemi abil saab ehitaja valida sobiva betooniklassi, hooldusviisi ja -kestuse ning õige lahtirakestamise aja, planeerida vormikasutust, hinnata konstruktsiooni külmasildade mõju.

BetoPlusi temperatuurikontroll võimaldab määrata betooni soojendusvajaduse, konstruktsiooni eri osade maksimumtemperatuuri, temperatuurierinevused ja -muutused; ennustada liigkõrgeid temperatuure, neist tingitud pragunemisriski ja tugevuskadusid; valida õige massi temperatuuri ja vormitüübi.

Hetkel kuum