10. veebruar 1998 kell 22:00

Kohtla-Järvele tuleb heitvete europuhastusjaam

Põlevkivikeemiaettevõtte Kiviter euronormidele vastava veepuhastusjaama esimese etapi ehitus hõlmab kaht 4 m sügavust ja 2400 m² kogupinnaga järelsetitusbasseini koos torustiku ja pumbajaamaga. IV kvartalis algas ehituse 6 mln krooni maksnud ettevalmistamine paepinnase lõhkamise ja maatöödega vajaliku sügavuse saavutamiseks. Praegu paigaldatakse setitite seinaarmatuuride raketisi ja soojemate ilmadega betoneeritakse 42meetrise siseläbimõõduga radiaalsete setitusbasseinide põhju, kuhu on paigaldatud veemassi raskust arvestades metallvõrguga kaetud torud. Basseinide keskele tuleb flokulatsioonikamber. Järelsetitid eraldavad aerotankist saabunud puhastatud veest aktiivmuda ja suunavad selle puhastusprotsessi tagasi.

Kiviteril on plaanis 19 hektaril asuv veepuhastusjaam täielikult välja ehitada 1999. aastaks, mil heitvete puhastamise nõuded karmistuvad. Jaama olemasolevad puhastusseadmed rekonstrueeritakse jooksvalt. See on ehituslikult keeruline, sest seadmeid ei saa ajutiselt seisata ja sel ajal reovett otse Soome lahte suunata.

100 mln krooni maksev veepuhastusjaam suudab vastu võtta 45 000 m³ reovett ööpäevas ja leiab valmimise järel laia kasutuse. Kiviteri reostus on piirkonna suurim, moodustades mitme linna ja ettevõtte reostusest kolmandiku. Keemiaettevõtte tehnikadirektor Ivar Rooks loodab, et pool jaama ehituse hinnast katab keskkonnafond, kuhu ettevõte maksis 1997. aastal 20 mln krooni reostusmaksu. Kohtla-Järve linn ja Kiviter peavad läbirääkimisi puhastusjaama ühise haldamise üle.

Hetkel kuum