11. veebruar 1998 kell 22:00

Tipp TV võlausaldajad ei taha Makarovita oma nõudeid kaitsta

Pankrotihaldur Arno Mägi ütles, et Makarovi või tema esindaja kohalolu nõuete kaitsmisel nõudsid üksmeelselt kõik võlausaldajad.

Uueks võlgade kaitsmise ajaks määrasid võlausaldajad 25. veebruari, mil Makarov on lubanud ise kohale tulla, rääkis Mägi.

Poolteist aastat tagasi hingusele läinud telejaama omaniku Makarov Telekommunikatsioonide (MTK) kohtuvaidlusteni viinud pankrotiprotsessi nõuete kaitsmise koosolek pidi toimuma teisipäeval.

Ka varasemad katsed võlausaldajaid kokku saada on sisuliselt läbi kukkunud.

Kokku on MTK vastu laekunud 34,6 miljoni krooni eest nõudeid, neist suurimad on MTK aktsionäridel ASil Krooninvest, ASil Carina ja Rahajuhtimise ASil, igaühel 8,7 miljonit krooni.

Suuremad nõuded on veel Tallinna Pangal -- 6,4 miljonit ja maksuametil -- 6,3 miljonit krooni. Kokku on MTK-l kümmekond võlausaldajat.

Mägi ütles, et arvestab kõiki laekunud nõudeid võrdsetel alustel, kuid igaühel on õigus neid kaitsmisel vaidlustada. Varem kohtuvaidlusteni viinud aktsionäride nõude mittetunnustamine seekord Mägi kinnitusel kõne alla ei tule.

Halduri sõnul jagas Makarov võlgade katteks oma firmade aktsiaid, mis hiljem viisidki kohtuvaidlusteni.

MTK üldkoosolek lülitas Tipp TV omanikud ASi Krooninvest, ASi Carina ja Rahajuhtimise ASi võlausaldajate hulgast välja 1996. aasta novembris, sest endine pankrotihaldur Milvi Suursaar neid ei tunnistanud. Ta nimetas aktsionäride võlanõudeid petturluseks, sest kõik sissemaksed Makarovile kuuluva Makarov Muusik Managemendi (MMM) tütarfirma MTK aktsiakapitali tehti varaliselt, mitte rahaliselt.

Aasta tagasi saavutasid MTK võlausaldajate seast välja arvatud MTK aktsionärid kohtus võlausaldajate koosoleku otsuste tühiseks kuulutamise, seal hulgas muutus kehtetuks Milvi Suursaare halduriks määramine ja Tipp TV tervikvara müügi otsus.

Mullu suvel võttis MTK segase pankrotiprotsessi menetlemise üle Mägi, kes on Eesti üks tuntumaid pankrotihaldureid.

Mägi püüab kohtu teel tagasi võita Tipp TV-le kuulunud antenni müügist saadud raha. Teletehnika eest, mille Mägi müüs Sõnajalgade TV1-le, sai pankrotipesa 650 000 krooni. Rohkem MTK-l vara ei ole.

Tallinna linnakohus kuulutas MTK pankroti Makarovi enda algatusel välja 1996. aasta augustis.

Peale Krooninvesti, Carina ja Rahajuhtimise ASi oli MTK aktsionär samuti pankrotistunud MMM, millele kuulus pool aktsiapakist. MTK pankrot tõi kaasa ka Krooninvesti pankrotistumise.

MTK emafirma MMMi pankrotimenetlus rauges, kuna võlgnik jõudis võlausaldajatega kokkuleppele ja asus kohustusi täitma. BNS

Hetkel kuum