12. veebruar 1998 kell 22:00

35tunnise töönädala suunas

Järgmisena läheb eelnõu senatisse, kus enamuses on parempoolsed, ent kuna senati võim on piiratud, saab eelnõu tõenäoliselt seaduseks ja hakkab kehtima aastal 2000. Pärast seda on kõik üle 20 töötajaga firmad kohustatud rakendama uut 35tunnist töönädalat, väiksematele firmadele antakse kaheaastane üleminekuaeg.

Praegune sotsialistide valitsus surub seadust läbi, teades, et tööandjad on põhimõtteliselt selle vastu, kartes, et see halvendab Prantsusmaa konkurentsivõimet maailmaturul. Ametiühingud jällegi kardavad, et uue seadusega kaasneb palkade vähendamine ning et see ei aita juurde luua piisavalt uusi töökohti.

Prantsuse 39tunnise töönädala minimaalne brutopalk on praegu 6663 franki ehk 15 858 krooni. Valitsus on lubanud, et hakkab nii tööandjatega kui ka töövõtjatega tulevase minimaalpalga üle läbirääkimisi pidama.

Uus seadus sätestab tööaja märksa paindlikuma kasutamise. Näiteks võib tööandja lühendada töönädala soovi korral neljapäevaseks, pikendada töötajate puhkust või anda neile täiendavaid puhkepäevi, ainsaks tingimuseks on, et aastas nõutav tööpäevade arv peab vastama seadusele.

Pärast arutusel oleva seaduseelnõu heaks kiitmist võetakse vastu veel teinegi samateemaline seadus. Selles sätestatakse praktilised abinõud, mida majanduselus on vaja uue seaduse kohaldamiseks. KL-REUTER

Hetkel kuum