16. veebruar 1998 kell 22:00

Ühe pauguga 200 000

Autoomanikule, kelle Audi V 8ga põhjustati avarii, ei hüvitanud liikluskindlustuse fond põhjendatult umbes 200 000kroonist kahju

Eesti oludes väga suure kahjusummaga liiklusõnnetus toimus 11. juulil 1997 Tallinna ringteel. Audi V 8, mida ei juhtinud omanik, sõitis liikluseeskirju rikkudes viaduktil mööda sõiduautost ja veoautost, mis olid viimased kaheksast autost koosnevas kolonnis.

Kolonni esimene auto hakkas pidurdama, põhjustades üldise pidurdamise. Audi juht ei reageerinud õigeaegselt ning sõitis tagant sisse ees pidurdanud veoautole. Peatuda ei suutnud ka Audi taga sõitnud MANi juht. Veoauto sõitis Audist üle ja põrkas vastu Audi ees olnud veoautot, tõugates selle omakorda otsa tema ees seisnud veoautole. Piisavalt pidurdada ei suutnud ka kolonni viimase veoauto taga sõitnud IZ 2715, põrgates vastu MANi. Audile otsa sõitnud MANi juht, püüdes tagurdada, tekitas täiendavaid vigastusi talle otsa sõitnud IZile.

Inimesed selles mitme kokkupõrkega avariis märkimisväärselt kannatada ei saanud, küll aga muutus peaaegu väärtusetuks Audi V 8. Eksperdi arvates võis auto avariieelne maksumus olla 210 000 krooni, avarii järgne maksumus hinnati aga vaid 8000 kroonile. Siit järeldus ka eksperdi hinnang, et sõiduki taastamine pole majanduslikult ega tehniliselt põhjendatud.

Avarii tekitanud Audi omanik oli oma tsiviilvastutuse kindlustanud ASA Kindlustuses. Viimane kohustus hüvitama kahju õnnetuses kannatanud Termest Oyle, kellele kuulus IZ 2715, Eesti rahuvalvele (MAN, mis sõitis Audi taga) ja Leedu rahuvalvele (MAN, mis sõitis Audi ees).

Audi omanik esitas liikluskindlustuse fondile taotluse avariis tekkinud kahjude hüvitamiseks. Fond, tuginedes liikluskindlustuse seadusele, keeldus hüvitamisest, sest kannatanu on ise vastutav kahju tekkimise eest.

Tegemist oli liiklusõnnetusega, kus rikuti liikluseeskirja § 113 lõige 4 ja teekattemärgistuse nõudeid, mis keelavad möödasõidu piiratud nähtavusega teelõigul, samuti eeskirja § 108 nõudeid, mis kohustavad hoidma sellist pikivahet, mis võimaldab vältida otsasõitu ootamatult pidurdavale sõidukile.

Ilmselt ei lasknud roolisolija vähesed juhtimiskogemused ja liigne enesekindlus juhil õigesti hinnata olukorda ning ette näha möödasõidu võimalikke tagajärgi.

Kuna kahju hüvitatakse sellisel juhul vaid kannatanule, aitaks süüdlast vabatahtlik kindlustus.

Kuna Audi juhi tsiviilvastutus oli kindlustatud ASA Kindlustuses, siis hüvitas ASA Leedu rahuvalve üksikkompaniile nende veokile tekitatud kahju summas 65 953 krooni.

Teistele kannatajatele kahju hüvitamine kuulus vastavalt kahju tekitajate süülisele määrale hüvitamisele nende kindlustusandjate poolt. Eesti rahuvalve üksikkompanii sõidukite tekitatud kahju peab vastavalt liikluskindlustuse seadusele hüvitama liikluskindlustuse fond.

Kahjud, mille eest kannatajad ise vastutavad, hüvitatakse ainult vabatahtliku sõidukikindlustuse alusel.

Küllalt tavaline on, et vanemate autode omanikud ei pea otstarbekaks kaskokindlustuse ostmist, pidades seda kalliks amortisatsiooni arvestuse jm kindlustustingimuste tõttu.

Samas võivad keskpärase avarii teinud auto remondikulud oluliselt ületada sõiduki kommertsväärtust, mistõttu tema taastamine on mõttetu. Kuid autol on tarbimisväärtus ja avarii võib teid jätta sellest ilma. Uue sõiduki soetamine on aga rahaliselt teile võimatu.

Kui auto tarbimisväärtus on oluliselt kõrgem kindlustusväärtusest, jääb liikluskindlustuses kaotajaks selle auto omanik.

Hetkel kuum