30. märts 1998 kell 22:00

Inspektsioon trahvib Hoiupanga Fonde 10 000 krooniga

Väärtpaberiinspektsiooni juhi asetäitja Veiko-Joel Koka sõnul rikkus Hoiupanga rahaturufond repolaenu andes investeerimisfondide seaduse punkti, mis ei luba fondivalitsejal omandada tuletisväärtpaberit, mille täitmine võib kaasa tuua investeerimispiirangute rikkumise.

Väärtpaberiinspektsiooni juht Marek Mägi on varem öelnud, et võib Hoiupanga Fondide asja trahvi väljanõudmiseks kohtusse viia.

Hoiupanga Fondide juhataja Kristjan Hänni hinnangul oleks ettevõte kohtuprotsessi tõenäoliselt võitnud, kuid kavatseb närvi- ja ajakulu vältimiseks trahvi siiski ära maksta. «Meil on lihtsam maksta 10 000 krooni kui pool aastat oma seisukohti kohtus kaitsta,» kinnitas ta.

Ükski klient Hänni väitel fondihalduritele rahaturufondi repotehingute pärast pretensioone esitanud ei ole. «Ma olen korduvalt klientide käest kuulnud küsimust, et miks seda vana asja meelde tuletada, mis kedagi enam väga ei huvita,» kinnitas ta.

«Me saame aru, inspektsioon peab näitama, et on tööd teinud ja mingi lahenduseni jõudnud,» rääkis Hänni. «Usun, et inspektsioon viib nüüd lõpuni ka mõned tõsisemad asjad, mitte ainult sellise tühise juhtumi.»

Rahaturufond andis möödunud aasta sügisel repolaenu Hoiupanga Töötajate ASile, kes ostis selle abil välja ligikaudu poole panga ebaõnnetumise ohus olnud aktsiaemissioonist.

Repotehingu tulemusel kasvas Hoiupanga aktsiate osa rahaturufondi investeerimisportfellis liiga suureks, mistõttu klientide raha oli põhjendamatult suure riski all, leiab väärtpaberiinspektsioon.

Hoiupanga rahaturufondi haldur Kadri Kuusk on öelnud, et sõlmis repolepingud klientide huvist lähtudes. «Ainult repotehingutega sai jõudsalt kasvav fond oma vahendeid soodsalt paigutada ja tagada klientidele maksimaalset tootlust,» ütles Kuusk. BNS

Hetkel kuum