5. aprill 1998 kell 22:00

Koolituskulud 1998.a

Võrreldes eelmise aastaga on muu-detud koolituskulude mahaarvamist füüsilise isiku 1998. a tulust. Suurim muudatus on ehk see, et valitsusel pole enam õigust määrata summat, mille ulatuses tohib enda ja ülalpeetava koolituskulusid tulust maha arvata. Valitsus tohib kehtestada vaid koolituskulude tulust mahaarvamise korra.

Mõnevõrra on piiratud ka õppeasutuste ringi, kus õppimist soodustatakse. 1998. aastal on nendeks riigi- või munitsipaalharidusasutus, avalik-õiguslik ülikool, koolitusloaga erakool või välisriigi nendega samaväärne õppeasutus.

Endiselt saab maha arvata kursuste tulud, kuid tingimuseks on see, et neid korraldab mõni nimetatud õppeasutustest. Seega -- kui on kavas käesoleval aastal haridusele kulutusi teha, siis tasub üle vaadata, kas konkreetse õppeasutuse arve alusel saab ikka koolituskulusid oma tulust maha arvata.

Hetkel kuum