6. aprill 1998 kell 22:00

Kodu turvamisel tuleb alustada uksest ja aknastToomas Tõnisson

Oma kodu turvalisust on võimalik hinnata, kui pöörate tähelepanu:

- korteri uste ja akende avamis- ja sulgemismehhanismidele;

- korteri ehitusmaterjalile ja asukohale (puit, kivi, korrus);

- kodusolevate laste ja vanurite teavitamisele tekkida võivatest ohtudest (tulekahju, ebasoovitavad isikud jne);

- kokkulepetele naabritega (nn «naber watch»), s.t kui naaber märkab teie korteri või eramu ümbruses kahtlaste isikute liikumist või tegevust annab sellest koheselt teda teile või politseile.

Populaarseks on muutunud turvauste paigaldamine. Tekkinud on firmasid, mis on orienteeritud turvauste valmistamisele. Kahjuks ei ole võimalik kõiki turvausteks nimetatavaid uksi selleks lugeda.

Turvaukse valikul julgen soovitada tuntud valmistajaid (Saku Metall, Glaskek jne), kes tagavad ukse töökindluse ja turvalisuse kvaliteetlukkude abil (ABLOY, ASSA, BODA).

Kui soovite lukku ise valida, tuleb tähelepanu pöörata luku töö põhimõttele ehk sellele, kas lukk on võtmega avatav ühelt või kahelt poolt.

Turvalukuks võib nimetada lukku, mida on võimalik avada mõlemalt poolt ainult võtmega ning mille sulgurmehhanism koosneb mitmiksulgurist.

Turvaukse paigaldamisel (kui on plaanis jätta olemasolev uks kasutusele) on soovitav turvauks paigaldada sissepoole, seda eriti juhtudel, kui korteril on lokaalne tehnilise valve süsteem, mille signaalid on edastatud turvaettevõtte valvekeskusesse.

Turvaukse paigaldamise põhimõtte aluseks on ukse magnetkontaktandurite paigaldamine mõlemale uksele. Sellel puhul edastatakse lihtsamalt avatavalt ukseandurilt häiresignaal turvaettevõtte valvekeskusesse, mis omakorda annab ajalist võitu korterivaraste tabamiseks.

Turvalisemaks püütakse muuta ka korteri aknaid. Akendele paigaldatud trelle võime mitmesugustes variatsioonides kohata pea igas elurajoonis.

Enamik trellitatud aknaid asub korterivarastele kõige ahvatlevamatel korrustel, milleks on paneelmajade esimesed ja viimased korrused.

Kõige enam on paigaldatud trelle väljapoole korteriseina, seda nii rõdudele kui akendele. Kahjuks on trellide paigaldamisel väljapoole korterit puudusi:

- trellide lõhkumise järel on korterivarastel ajaline edumaa, seda ka juhtudel, kui korter on tehnilisse valvesse lülitatud;

- kui korteri kõik aknad ja ka rõdu on suletud trellidega ja on tekkinud tulekahju kas korteris või väliskoridoris, on praktiliselt välistatud korteris viibivate inimeste evakuatsioon.

Enne trellide paigaldamist tuleb mõelda sellele, millised aknad ja rõdud on kõige vähem kaitstud ja milliseid alternatiivseid lahendusi on võimalik kasutada.

Levinumad alternatiivid trellidele on turvakiled, mis hoiavad ühtlasi ära klaasi purunemisest tekkida võivad õnnetused, ja lokaalsed tehnilise valve süsteemid. Kasutada võib ka turvakardinaid, teatavatel juhtudel ka turvaklaase.

Kui olete otsustanud ikkagi trelle kasutada, valige sissepoole paigaldatavad trellid. Samuti võiks kasutada teie korteris viibimise ajaks eemaldatavaid konfiguratsioone, sest iga päev läbi trellide ilmavalgust silmitseda ei tekita kõige meeldivamaid tundeid.

Hetkel kuum