13. aprill 1998 kell 22:00

Turvalisust saab hinnata ka ettevõtte asukoha järgi

Ettevõtte asukoht on äriturvalisuse seisukohalt iseseisev riskifaktor.

Riskifaktorite TOP 10 on Euroopa standardiseerimiskomitee (ECS) järgi käsitletav hinnanguliselt. Iga faktori riskikoefitsienti saab näidata arvuliselt. Kahe äärmuse vahele jääb rida variante, mida arvestades annavad asjatundjad ettevõtte asendi- ja ruumilahenduste ning tegevuse kohase riskihinnangu.

- ehituse konstruktsioon: teisaldatav, ajutine 2; betoonkonstruktsioon 0;

- ukse- ja aknaraamid: kerge puit, alumiinium 2; tugev metall 0;

- naabrus: kontaktid naabriga puuduvad 1,5; vastastikune alade jälgimine 0;

- autoga juurdepääs ja kiire ärasõiduvõimalus: autoga võib märkamatult tulla ja kiiresti lahkuda 3; juurdepääs on valvatava tõkkepuuga 0;

- juurdepääs kõrvalterritooriumitelt: takistusteta, märkamisvõimalust pole 3; raskendatud 0,5;

- inimeste viibimine ettevõtte ruumides: pikka aega pole kedagi 4; pidevalt on keegi kohal 0;

- valgustus: külgnevad alad, juurdepääsuteed valgustamata 2,5; hea valgustus 0;

- valve-signalisatsioonisüsteem: puudub 4; on koos videovalvega 0;

- hoone konstruktsioonide seisund: kahjustatud, amortiseerunud 3; kahjustusteta 0;

- personali koolitus asumi kaitseks: koolitamata 3,5; koolitatud ja treenitud 0.

Riski hindamisel saadud pallide kogusummast sõltub kaitsemeetmete rakendamise vajadus, määr ja iseloom.

Enne lõpliku otsuse vastuvõtmist võiks ettevõtte igapäevast tegevust juhtivad töötajad esitada endale mõned küsimused:

- kas läheduses liikuja on objektilt takistusteta nähtav, eriti ebatavalise käitumisega inimesed, (jooksja, varitseja, jälgiv ootaja)?

- kas külastaja registreeritakse, juhatatakse soovitud isiku juurde?

- kas firma parkla on valve all?

- kas sularaha, töötajate isiklikud väärtuslikud esemed, krediitkaardid, mobiiltelefonid on ruumidest ajutisel lahkumisel ära pandud?

- kas uksed või väravad on kergelt või raskesti lahtimurtavad, kas neid varjavad ehitised, puud, põõsad

- kas võtmed on kindlas kohas ja jäljendite tegemise võimalus välistatud?

- kas asumil on aknaid, mille lõhkumine, lahtiunustamine on raskesti märgatav?

- kas aknaraamid, klaasid, sulgurid on kergesti eemaldatavad, lõhutavad?

- kas väärtusliku tehnikaga ruumidel on klaaspaneeluksed?

- kas lukud on raskesti lahti muugitavad?

- kas on teada, millised võtmed kellel on?

- kelle kontrolli all on tagavaravõtmed?

- kas (tööajal) ruumidest lahkumisel on tagatud üksikute ruumide sulgemine?

- kas hoone välisküljed, juurdepääsuteed ja sissepääsud on valgustatud?

- kas naaberettevõtte töötajad tunnevad teie töötajaid, autosid, teie nende omi?

- kas kasutate koos lähedal asuva ettevõttega töövälisel ajal koeraga valvurit?

- kas kasutate vastastikku teise ettevõtte töötajate äraolekul kohaloleku simuleerimise võtteid?

- kas ettevõttes töötab väljaõppinud töötaja, kas ta on motiveeritud kontrollima ettevõtte füüsilist turvalisust?

- kas turvatöötajal on oma põhitöö kõrval aega ning sisekorraeeskirjadest ja ametijuhendist lähtuvat õiguslikku alust tegelda pidevalt ettevõtte asumis ja selle ümber toimuva jälgimisega

- kas töötajate (äri)turvalisusalased rikkumised on õigusakte arvestades juriidiliselt korrektsete protseduuridega kaetud?

Hetkel kuum