13. aprill 1998 kell 22:00

Väärtasja valvur

Kui eksponaadikastid oleksid hermeetiliselt suletud, saaks nende järelevalvet lihtsasti korraldada. Ruum tuleks täita gaasiga ja rõhuseiresüsteem avastaks iga katse kasti avada.

Uut tüüpi järelevalveanduri töö on rajatud eeldusel, et hermeetilist eksponaadikasti pole, iga kast lekib mingil määral. Seda leket võib mõõta, kontrollides rõhku, mis on vajalik teatud õhuhulga eksponaadikasti avadest läbipuhumiseks. Selle asemel, et pumbata õhku ühes suunas, muudetakse õhu suunda regulaarselt, pannes seega eksponaadikasti omalaadselt hingama. Seejärel võib hakata jälgima rõhu kõikumisi, avastades nii väiksemadki hälbed kasti tavalises lekkes. Näiteks 0,5m3 mahuga kasti puhul võib hõlpsasti avastada ka 2millimeetrise prao. Väga suure algse lekkega eksponaadikasti puhul on seadme tundlikkus aga väiksem.

Membraani ja rõhumuunduri asukoht eksponaadikastis pole tähtis, otstarbekas on aga nad vastasnurkadesse paigutada. Kui kastis on riiulid, peavad nad jätma umbes 10% kasti läbilõikest vabaks, et rõhumuutused saaksid levida. Häiresignaali edastava valjuhääldi võib kinnitada põrandale või eksponaadikasti seinale, võib kinnitada ka kastist eemale, näiteks ruumi nurka. Silma eest varjatud kohta saab paigutada ka kastikese elektroonikaga.

Seiresüsteemi ülesseadmine ja häälestamine on lihtne.

Valveandurit DV 451 võib kasutada väga hinnaliste eksponaatide valvamiseks. Anduri laialdast kasutamist võib takistada see, et:

- eksponaadikast peab olema võimalikult hermeetiline;

- kasti maht on piiratud;

- kast ei tohi olla läbivate riiulitega;

- anduri osade hulka kuuluva mehhaanilise membraani töökindlus pole võrreldav elektroonikakomponentide omaga.

Valveanduri hinnaklass vastab lihtsama must-valge videokaamera omale, viimase abil saab kasti lõhkumise ja lõhkuja kohta oluliselt rohkem infot kui ainult häiresignaal.

Kuid seadme tootnud firma toodang on kõrge kvaliteediga ja juhul, kui puudused ei häiri, võib anduri kasutamine end õigustada.

Hetkel kuum