16. aprill 1998 kell 22:00

Riigile alternatiivenergia ostukohustus

Keskkonnakomisjoni liige Andres Tarand märkis, et alternatiivenergia tootjatele soodustuse andmine laiendab uute energiaallikate kasutuselevõttu. Põlevkivi osakaalu vähenemine kütuseturul on paratamatu.

Tarandi sõnul peaks tuuleenergia abil toodetud elekter olema natuke odavam kui see hind, mille määrab eratarbijale hinnakomisjon. Täpsemad hinnakujunduse arvestused on valmis eelnõu teiseks lugemiseks. Tarandi sõnul võiks tuuleenergia kW/h hind jääda tulevikus 0,7--1,2 krooni piiresse.

Seaduseelnõu järgi tuleb riigi omandis oleval või riigi osalusega turgu valitseval elektrit tootval energiaettevõtjal osta ära elektrienergia, mis on toodetud vee või tuule jõul, päikeseenergiast, jäätmegaasist või -materjalist.

Eelnõu järgi määrab alternatiivselt toodetud elektri hinna tootja, kuid tal ei ole õigust nõuda rohkem kui 90% energiaseaduse alusel energiaettevõtjale kooskõlastatud hinnast. See piirang ei kehti, kui pooled omavahelises lepingus nõustuvad kõrgema hinnaga.

Alternatiivenergia äraostmise kohustus on rakendunud Saksamaal ja Lätis, kus riiklikult toetatakse alternatiivenergia kasutamist. Eestis on seni tuule ja vee abil toodetud energia vabastatud vaid käibemaksu tasumisest.

Keskkonnakomisjoni hinnangul ei too eelnõus olev mehhanism riigile kulutusi, sest alternatiivselt toodetud elektrienergia kogused on Eestis väiksed ja kokkuostetav energia müüakse edasi.

Eelnõu arvab energiaseaduse reguleerimisalast välja puidu, turba, biogaasi ja biomassi kasutamise kütusena.

Eelnõu teiseks sihiks on kooskõlas ausa konkurentsi reeglitega võtta turul valitsevas seisundis energiatootjalt võimalus olla samal ajal võrguettevõtja ja oma toodetud energia müüja. Eelnõu järgi ei saa selline energiafirma teha mõlemat juhul, kui on teisi ettevõtteid, kes soovivad omatoodetud energiat sama võrgu kaudu müüa või kui on suurtarbijaid, kes sooviksid osta energiat sama võrgu kaudu mõnelt teiselt energiafirmalt.

Eelnõu laiendab soojusenergia suurtarbija õigusi igale isikule, kes ostab soojusenergiat energiaettevõtjalt ja müüb edasi teisele isikule. Selle sätte alusel peetakse suurtarbijateks ka korteriühistuid. ETA

Hetkel kuum