3. mai 1998 kell 22:00

Kaasomaniku ostueesõigus ehitise võõrandamisel

Kooskõlas asjaõigusseadusega võib ehitis olla käibes tervikuna, reaalosana või mõttelise osana. Mõtteline osa on tegelikkuses piiritlemata ning selle suurust väljendatakse murdosana. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse kohaselt on kaasomandis oleva ehitise mõttelise osa võõrandamisel kaasomanikul ostueesõigus.

Kaasomandis oleva ehitisega on tegemist juhul, kui ehitis kuulub mitmele isikule mõttelistes osades. Siinjuures mainiksin ka üksikuid suuri paneelelamuid, kus korterid ei ole erastatud ning omanikele ei kuulu elamu reaalosad (korterid), vaid mõttelised osad. Sellisel juhul on kaasomanikke väga palju ning neil kõigil on võõrandatava mõttelise osa ostueesõigus. Elamus, milles korterid on omandatud erastamise teel, kehtib kaasomaniku ostueesõigus vaid juhul, kui kortereid on kuus või vähem.

Ostueesõiguse teostamiseks on võõrandatava ehitiseosa omanik kohustatud teistele kaasomanikele kirjalikult teatama temale kuuluva ehitiseosa võõrandamise kavatsusest vähemalt üks kuu enne võõrandamistehingu sõlmimist, märkides teates olulised võõrandamise tingimused (hind, tasumise kord jne). Juhul kui ehitiseosa ei müüda, määratakse selle hind hariliku väärtuse alusel (kohalik keskmine turuhind).

Võõrandamise kavatsusest on võimalik kaasomanikule teatada ka notariaalkorras edasisaadetava avaldusega (aitab ära hoida tulevikus tekkida võivaid vaidlusi). Sellisel juhul tuleb kaasomanikul pöörduda notari poole, kes koostab vastavasisulise avalduse, märkides ära võõrandamise olulised tingimused ning võõrandamistehingu sõlmimise aja ja koha, samuti klausli, et juhul kui ostueesõigustatud isik avalduses nimetatud ajal tehingu sõlmimise kohta ei ilmu, loetakse ta ostueesõigusest loobunuks. Notar ise edastab avalduse kaasomanikele.

Avalduse edastamise ja võõrandamistehingu vahele peab jääma vähemalt kuu aega. Juhul kui ehitiseosa võõrandamisega on kiire, kaasomanikud on võõrandamise kavatsusest teadlikud ja ei soovi oma ostueesõigust teostada, võivad nad ka varem pöörduda notari poole ning avaldada, et ei soovi oma ostueesõigust teostada.

Hetkel kuum