7. mai 1998 kell 22:00

Bussitootja aktsiad viisid kohtusse

Kohtuvaidlust alustas erastamisagentuur juulis 1997. Tartu linnakohtule esitatud hagiavalduses taotles EEA, et eelmise aasta mais RASi Tartu Autoremonditehas 100% aktsiad 7 miljoni krooni eest ostnud OÜ Powertruck ja AS Tartu Autoremonditehas tagastaksid 44% bussitootja Baltscani aktsiatest miljoni krooni väärtuses. Aktsiate tagastamise võimatuse korral palus EEA kostjatelt see summa välja mõista.

OÜ Powertruck ja ASi Tartu Autoremonditehas esindaja advokaat Alar Eiche viitab sellele, et EEA peadirektor Väino Sarnet on viseerinud nii RASi Tartu Autoremonditehas bilansi, mis kajastab muu hulgas ka aktsiaosalust Baltscanis, kui ka erastamisel välistatavate varade loetelu, mis Baltscani aktsiaid ei sisalda.

EEA esindaja vandeadvokaat Asko Pohla viitab aga Väino Sarneti käskkirjale veebruarist 1997, mille kohaselt RASi Tartu Autoremonditehas aktsiate müügil välistatakse aktsiaosalus Baltscanis. Pohla osutab ka Powertrucki poolt tehase erastamiseks esitatud äriplaanile, milles kinnitatakse, et tulevikus on kavas erastada ka aktsiaid Baltscanis.

Tänavu jaanuaris täiendas EEA oma hagiavaldust, taotledes erastamislepingu juurde kuuluva välistatud ehk lepinguga mitte müüdavate varade nimekirja täiendamist Baltscani aktsiatega. 17. aprillil esitas EEA järjekordse hagi täienduse. Samaaegselt esitas EEAd esindav Asko Pohla ootamatult kohtule avalduse, et agentuur loobub oma hagist.

Tartu linnakohus lõpetaski aprilli lõpus EEA hagiavalduse menetlemise, tühistades ka Powertruckile ja Tartu Autoremonditehasele pandud keelu teha Baltscani aktsiatega tehinguid.

Tegelikult oli Baltscani aktsiaraamatu kandeid juba muudetud. 44 protsendi aktsiate omanikuks oli RASi Tartu Autoremonditehas asemele kirjutatud Eesti riik. Päev, millal kanne tehti, ei oma mingit tähtsust, tähtis on see, mida aktsiaraamat näitab, arvab Pohla.

Alar Eiche on aga vastupidisel arvamusel. 4. mail saatis ta Tartu linnakohtule hagiavalduse, nõudes Baltscani aktsiaraamatus tehtud muudatuse tühisuse tunnistamist ja ASi Tartu Autoremonditehas kui 44 protsendi aktsiate omaniku kandmist ASi Baltscan aktsiaraamatusse.

Hetkel kuum