13. mai 1998 kell 22:00

Ei tütarfirmandusele

«Ei ole meie huvides, kui Soomest kujuneb üksnes tütarfirmamajandus,» arvas Soome president Martti Ahtisaari Helsingis peetud ettekandes «Soome majanduse struktuur ja kuuluvus».

Ehkki president tunnustas väliskapitali vajalikkust ja kasulikkust Soome firmadele, väljendas ta muret kodu- ja välismaise kuuluvuse tasakaalu pärast. Ta avaldas lootust, et Soome omandit saab ikkagi kõige paremini arendada kodumaise kapitali ja hea soome omanikukultuuri abil. Heaks omanikukultuuriks nimetas ta seda, kui omanik tunneb pikaajalist vastutust firma hea käekäigu ja töötajate heaolu eest. Uute kodumaiste kapitaliallikatena mainis ta pensionifondide raha ja eraisikute aktsiainvesteeringuid.

«Me ei saa peibutada kapitali odava tööjõuga, vaid oma tugevate külgedega: koolitatud inimestega, uurimistöö ja tootearenduse tulemustega ja turvalise elukeskkonnaga,» sõnas president.

Samal ajal Stockholmis Soome-Rootsi kaubanduskoja aastakoosolekul kõnelnud Soome peaminister Paavo Lipponen kiitis Soome valitud tee õigsust, mille tulemusena Soome majanduskasv on olnud Rootsi omast palju suurem. Lipponen võttis seisukoha ka Soomes arutatava välisomandi kasvu küsimuses. Nimelt on viimasel ajal soome firmajuhid väljendanud muret selle üle, et rootslaste omand eriti kindlustuses on jõudsalt kasvanud.

Peaminister pidas paradoksaalseks olukorda, et ringkonnad, kes üldiselt toetavad rahvusvahelistumist, on nüüd hakanud hädaldama välismaise omandi kasvu pärast.

«Majanduse globaliseerumine on fakt ja kapitali vaba liikumine tähendab seda, et kapital ületab rahvusriikide piire teistmoodi kui varem. Seda soodustab ka Euroopa integratsioon ja ühisrahale üleminek. Seega on tulevikus paratamatu, et omanike ring on üsna rahvusvaheline,» ütles Paavo Lipponen.

Peaministri meelest on börsil noteeritud Soome ja Rootsi firmades väliskapital üksnes teretulnud. Lisaks rõhutas ta, et mullu olid soomlaste netoinvesteeringud Rootsi suuremad kui rootslaste omad Soome. KL-ÄP

Hetkel kuum