19. mai 1998 kell 22:00

Uut ehitist tuleb perspektiiviga elektrifitseerida

Uute ehitiste kavandamisel peab tel- lija selgitama elektritööde projekteerijale ja töövõtjale kõiki oma soove. Lahendused tehakse tellija soovil kõiki elektriohutusnõudeid arvestades.

Elektritööde kavandamisel on abiks maa-ala plaan, mille järgi saab määrata maakaablite, välisvalgustite jms asukoha. Alljärgnevalt mõned soovitused.

Maakaabli jaoks tuleb ehitise vundamenti jätta ava või panna läbiviigutoru. Elektriseadmestiku tarbeks vajalikku maandusseadet on kõige lihtsam ehitada vundamendiga ühel ajal. Välisvalgustuseks jm vajalikud maakaablid on otstarbekohane paigaldada enne koduaia ning murula rajamist.

Välise veevarustuse, näiteks kastmise, purskkaevude, basseinide ja du??ide jaoks pandavate pumpade, veepuhastusseadmete jms elektritoiteliiniks sobib pinnasesse paigaldatud maakaabel.

Kõige ohutumad on väikepingelised ning akutoitega tarvitid. Edaspidi tuleb hoiduda maakaabli vigastamisest -- enne aeda augu kaevamist peab alati selgitama, kas maa sees pole kaablit.

Väliseid pistikupesaklappe peab olema piisavalt, et vähendada ohtlike pikenduskaablite kasutamist.

Kõik väljas asuvad või väljas kasutatavate elektriseadmete ühendamiseks mõeldud pistikupesad peavad olema varustatud rikkevoolukaitselülititega, mis vähendavad tunduvalt nii elektrilöögi- kui ka tuleohtu. Välipistikupesade toiteahelas asuva rikkevoolukaitselüliti nõue on täidetud ka üldise rikkevoolukaitselüliti kasutamisel, mille võib paigaldada näiteks hoone peakilpi.

Rikkevoolukaitselüliteid on soovitatav kasutada ka kohtkindlate elektriseadmete toiteahelas. Toitekaabli, elektrikilbi, küttekaablid ja muud kohtkindlad elektriseadmed peab paigaldama vastavate tööde tegemise õigusega asjatundja.

Mitmeks suveks ehitatavatesse kasvuhoonetesse tuleks valgustite, kütteseadmete ja teisaldatavate elektritarvitite kasutamisel paigaldada kohtkindel elektritoitekaabel ja pistikupesaklapp.

Ehitise laiendamiseks tulevikus on mõistlik projektis ette näha täiendavate elektriseadmete ühendamise võimalus, sealhulgas kaablite läbiviiguavasid ja torusid.

Hetkel kuum